Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAK

Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAK


Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAKBài viết dưới đây Hiếu sẽ giới thiệu 1 loạt các loại Lệnh Chứng khoán được đặt mua bán. Cụ thể:
Trong ảnh: Bảng giá Phân bố Thời gian các Phiên Khớp lệnh kèm các Lệnh được đặt trong Phiên Giao
dịch đó tại từng sàn.
Chúng ta dễ thấy “Lệnh LO” ở bất kỳ Phiên nào hay sàn nào cũng đều được dùng. Và trong thực tế đã
chứng minh 95% Lệnh đặt trên Thị trường Chứng khoán là đến từ Lệnh này. Nên thực ra về cơ bản đôi
khi bạn nắm vững lệnh này là được. Các lệnh sau mình vẫn sẽ giới thiệu chi tiết kèm ví dụ để các bạn
biết và hiểu thêm.


—————————————————————
Lệnh Giới hạn – Lệnh LO
– Khái niệm: LO là viết tắt của 2 chữ Tiếng Anh – Limit Order tức là Lệnh Giới hạn. Vậy Lệnh Giới
hạn là gì và tại sao lại có tên như vậy?Chúng ta cũng xét đến tính Giới hạn của Lệnh này thông qua
1 ví dụ nhỏ ngoài đời như sau:

Ví dụ về Tính Giới hạn: cách đây 1 tuần thì chiếc Điện thoại Samsung Galaxy Note của mình dạo
này hơi tậm tịt và có thể là do dùng lâu nên như vậy. Lại nhớ rằng hôm nọ có đứa bạn Cấp 3 cũ mới
khoe là nó vừa mua 1 chiếc Điện thoại iPhone mới qua Facebook. Mình hay xài Samsung và giờ
cũng muốn thử đổi xem là Apple iPhone nó ra sao mà nhiều người xài vậy. Quyết định bắt máy gọi
điện hỏi cậu bạn đó với ý định tham khảo giá cả và các điều kiện khác trước khi mua và nhận được
câu trả lời: “Tớ vừa mua con này giá 17,5 triệu đồng, mới ra, dùng được lắm. Cậu có thể ra cửa
hàng … mà mua xem sao. Chắc giá vẫn quanh quanh tầm đó”. Như vậy mình đã có thông tin sơ bộ
và quyết định cầm 18 triệu đồng theo để nếu có lên giá chút thì vẫn sẽ mua. Khi đến nơi thì chủ
cửa hàng có thông tin lại: “Cái này mới ra, đợt này hàng về hơi ít nên giá mới lên lại chút là 17,7 triệu
đồng“. Sau đó thì mình ok và chấp nhận mua giá này – 17,7 triệu đồng và thanh toán hết đúng
từng đó. Sau giao dịch thì Tài sản của mình thay vì 18 triệu đồng đã thành 1 chiếc Apple iPhone
mới300 ngàn đồng.

– Phân tích Tính giới hạn trong ví dụ: Mình cầm 18 triệu đồng đi trước khi đến cửa hàng thì tức là tối
đa mình sẽ mua đến 18 triệu đồng, và nếu cửa hàng công bố giá bán cao hơn 18 triệu đồng như
18,2 triệu đồng thì mình sẽ không mua vì 18 triệu đồng cầm theo theo tức là Giá tối đa mà mình
chấp nhận Mua. Tuy nhiên nếu cửa hàng (Tức Người Bán) công bố giá bán thấp như trong ví dụ
là 17.7 triệu đồng thì mình sẽ thanh toán với giá thấp hơn là … 17,7 triệu đồng thôi. Chứ không ai
khi cửa hàng bảo 17,7 triệu đồng lại “Tôi cứ thích mua đúng giá 18 triệu đồng đó”. Xin nhắc lại ở đây,
Bảng giá Chứng khoán được xây dựng ở đây trên nguyên tắc Kinh tế học thông thường nên cứ giá
tốt hơn thì giao dịch. Ngược lại khi mua xong chiếc Apple iPhone mới thì giờ bạn mình bán đi chiếc
cũ Samsung Galaxy Note, suy nghĩ đơn giản của mình là 2,5 triệu đồng là bán được, nhưng khi hỏi
vài cửa hàng thì có 1 cửa hàng mua cho mình chiếc đó cao nhất là … 2,7 triệu đồng. Và mình
quyết định bán giá tốt hơn này. Tổng hợp lại, Tính giới hạn là mức tối đa người giao dịch muốn
mua bán nhưng có giá tốt hơn giá bạn mong muốn thì càng tốt và sẽ giao dịch thành công giá
đó. Tức là Giá đặt lệnh và Giá giao dịch thành công đôi khi là không giống nhau.

Trong ảnh: Bảng giá giả định với duy nhất mã AAA trước và sau khi thực hiện Lệnh mua 2.000 cp
AAA giá 33,1
Trong ảnh nói trên mình có mô phỏng Bảng giá Chứng khoán giả định với riêng mã AAA trước và
sau khi mình Đặt 1 Lệnh Mua 2.000 cp giá 33,1 ngàn đồng. Một số khái niệm cần giải thích thêm
trong ảnh trên:

+ Cột “Bán” ở vị trí khoanh tròn số 4: ở đây được hiểu là những người muốn bán và chưa bán được.
Giống như các cửa hàng đang trưng bầy Điện thoại ra và chào bán giả dụ chiếc Apple iPhone mới
với giá 17.7 triệu đồng hay 17,8 triệu đồng hay 17,9 triệu đồng hay … và chưa bán được hoặc
chưa bán hết được. Dưới cột “Bán” ta thấy các cột con như “G1″ tức là Giá 1 hay Giá bán thấp nhất
bên bán (Vì khi bất kỳ ai đi mua thì theo nguyên tắc kinh tế đều sẽ chọn cửa hàng Giá bán thấp nhất
nên là tốt nhất với người mua). Trong hình ảnh phần trước khi đặt lệnh thì Giá bán thấp nhất của
AAA (G1) là 33 ngàn đồng. Còn cột con “KL1″ là tổng khối lượng muốn bán tại mức Giá 1.  Trong
ảnh phần trước khi đặt lệnh thì Khối lượng Bán tại mức Giá 33 ngàn đồng là 5.630 cổ phiếu.
Tương tự cột con “G2″ và “KL2″ là Giá bán thấp thứ 2 bên bán (Là ưu tiên thứ 2 với người mua,
người mua sẽ chọn cửa hàng bán thấp nhất, nếu cửa hàng đó hết hàng, thì sẽ sang cửa hàng bán
thấp thứ 2). Trong hình ảnh lần lượt sẽ là G2 – 33,05 ngàn đồng và KL2 – 2.100 cổ phiếu. Tượng
tự là cột con “G3″ và “KL3″ lần lượt là G3 – 33,1 ngàn đồng và KL3 – 11.880 cổ phiếu.

+ Cột “Mua” ở vị trí khoanh tròn số 5: ở đây được hiểu là những người muốn mua và chưa mua
được. Giống như các cửa hàng khi thấy Điện thoại cũ của mình Samsung Galaxy Note đã chào mua
2,5 triệu đồng hay 2,6 triệu đồng hay 2,7 triệu đồng hay … và chưa mua được hoặc chưa mua
hết được. Dưới cột “Mua” ta cũng thấy các cột con như “G1″ tức là Giá 1 hay Giá cao nhất bên mua
(Vì khi bất kỳ ai đi bán theo nguyên tắc kinh tế đều sẽ chọn cửa hàng Giá mua cao nhất nên là tốt
nhất với người bán). Trong hình ảnh phần trước khi đặt lệnh thì Giá mua cao nhất của AAA (G1) là
32.8 ngàn đồng. Còn cột con “KL1″ là tổng khối lượng muốn mua tại mức Giá 1.  Trong ảnh phần
trước khi đặt lệnh thì Khối lượng Mua tại mức Giá 32.8 ngàn đồng là 120 cổ phiếu. Tương tự cột
con “G2″ và “KL2″ là Giá mua cao thứ 2 bên mua (Là ưu tiên thứ 2 với người bán, người bán sẽ
chọn cửa hàng mua lại cho mình giá mua cao nhất, nếu cửa hàng đó không muốn mua thêm, thì
sẽ sang cửa hàng mua cao thứ 3). Trong hình ảnh lần lượt sẽ là G2 – 32,7 ngàn đồng và KL2 – 6.940
cổ phiếu. Tượng tự là cột con “G3″ và “KL3″ lần lượt là G3 – 32,6 ngàn đồng và KL3 – 12.140 cổ
phiếu.

+ Cột “Khớp lệnh” ở vị trí mũi tên số 1: ở đây được hiểu là Lệnh Giao dịch thành công gần nhất với
Giá, Khối lượng và Tăng giảm so với giá Tham chiếu của Lô giao dịch đó.
Quay trở lại hình ảnh, ta có thể thấy rõ ràng là có 2 phần: Phần trước khi đặt lệnh ở phía trên và
Phần sau khi đặt lệnh ở phía dưới. Ở đây trong ví dụ ta thấy bên bán với mong muốn bán thấp lúc
này là 33 ngàn đồng với khối lượng là 5.630 cổ phiếu. Tuy nhiên khi đặt lệnh mình lại đặt lệnh là giá
mua 33,1 ngàn đồng tức là giá Mua của mình còn cao hơn cả Giá muốn bán thấp nhất. Theo tính
chất Giới hạn thì mình sẽ mua với Giá khớp lệnh 33 ngàn đồng – 2.000 cổ phiếu tức giá tốt hơn chứ
không phải là phải mua đúng Giá đặt lệnh Mua 33,1 ngàn đồng. Và tất cả các lệnh đặt thẳng số như
vậy chính là Lệnh LO – Lệnh Giới hạn.

Trong ảnh: Phần khung đỏ nhập lệnh trong TK Online thì dòng Giá để đặt lệnh ghi số như vậy chính là Lệnh giới hạn LO
—————————————————————
Một ví dụ khác về tính Giới hạn – Đặt Lệnh mua 10.000 cổ
phiếu AAA giá 33.1 ngàn đồng

– Câu chuyện thực tế: bây giờ lãnh đạo Cơ quan mình đang làm có gọi mình lên và đề nghị, e đi tìm
mua cho anh 10 chiếc iPhone màu trắng loại 64G giá tốt nhất để Công ty mình phân phối cho các
lãnh đạo các Phòng ban. Khi mình qua cửa hàng bán giá thấp nhất thì họ có nói bên e đang bán loại
này cũng 17,7 triệu đồng nhưng chỉ còn duy nhất 5 chiếc. Và tất nhiên mình mua 5 chiếc ở đây đầu
tiên, tiếp đó mình sang cửa hàng thứ 2 bán cao hơn chút là 17,8 triệu đồng, mình có nói cần 5
chiếc nữa thì bên này nói là bên e còn 3 chiếc, như vậy mình lấy tiếp 3 chiếc ở cửa hàng này. Đến
cửa hàng khác bán giá cao hơn chút nữa là 17,9 triệu đồng thì cửa hàng này có tận 20 chiếc nhưng
mình chỉ cần còn đúng 2 chiếc nữa thôi (Tất nhiên theo tính giới hạn thì không ai lại qua đây mua
luôn 10 chiếc vì như thế là không kinh tế). Như vậy kết quả mình mua được là: 5 chiếc giá 17,7 triệu
đồng, 3 chiếc 17,8 triệu đồng và 2 chiếc 17,9 triệu đồng. Liên hệ với bảng giá ta có hình sau:
Trong ảnh: Bảng giá  giả định với duy nhất mã AAA trước và sau khi thực hiện Lệnh mua 10.000 cp
AAA giá 33,1
Giải thích chi tiết về hình ảnh trên:
+ Ở trên ta thấy trước khi đặt lệnh thì Bảng giá bên Bán đang rao bán 3 giá thấp nhất là Giá 33 với
Khối lượng muốn bán là 5.630 cổ phiếu, Giá cao hơn 33,05 với khối lượng muốn bán là 2.100 cổ phiếu
và Giá cao hơn nữa 33,1 với khối lượng muốn bán 11.880 cổ phiếu. Khi đặt lệnh mua 10.000 cổ phiếu
giá 33,1. Thì do tính giới hạn nên tối đa sẽ mua đến Giá 33,1 nhưng thấp hơn thì càng tốt trước. Bắt
đầu là Giá bán thấp nhất sẽ mua đầu tiên – Giá 33, do khối lượng muốn mua là 10.000 cổ phiếu nhưng
bên bán tại mức Giá 33 này chỉ có 5.630 cổ phiếu nên sẽ mua hết. Khối lượng còn lại sau khi mua Lô
Giá này là: 10.000 – 5.630 = 4.370 cổ phiếu. Tiếp tục Lệnh mua còn lại này mua tiếp lên giá cao hơn
là Giá 33,05. Lúc này Bên bán 33,05 có khối lượng bán là 2.100 cổ phiếu tức là vẫn nhỏ hơn Khối
lượng Lệnh muốn mua 4.370 cổ phiếu nên sẽ mua hết khối lượng bán tại mức Giá 33,05 này. Khối
lượng còn lại sau khi mua Lô Giá này là: 4.370 – 2.100 = 2.270 cổ phiếu. Cuối cùng Lệnh mua còn lại
này mua tiếp lên giá cao hơn nữa là Giá 33,1. Lúc này Bên bán 33,1 có khối lượng bán là 11.880 cổ
phiếu tức là đã lớn hơn Khối lượng Lệnh muốn mua 2.270 cổ phiếu nên cuối cùng thì Khối lượng Lệnh
Mua thành công lô cuối là 2.270 cổ phiếu giá 33,1 ngàn đồng. Và khối lượng còn dư Chào bán tại mức
giá 33,1 là: 11.880 – 2.270 = 9.610 cổ phiếu. Như vậy Người mua đã mua thành công với chi tiết Giá
mua thành công kèm Khối lượng là: 5.630 cổ phiếu giá 33; 2.100 cổ phiếu giá 33,05 và  2.270 cổ phiếu
giá 33,1 ngàn đồng. Còn về mặt bảng giá thì sau bảng giá thì Giá thấp nhất không còn là 33 nữa vì đã
bị Lệnh mua nãy mua hết rồi. Lúc này Bảng giá sẽ hiện ra giá Bán thấp là 33,1 nhảy lên vị trí G1 tức là
Giá bán thấp nhất, 2 giá bán giả định thấp tiếp theo là 33,15 và 33,2 từ sau bảng chuyển lên. Đó là 1
số kết quả chính nhảy lên sau Lệnh 10.000 mua giá 33,1 đó.

+ Mũi tên 1 – Giá Khớp lệnh: Giá khớp lệnh gần nhất là Giá 33,1 ngàn đồng vì Lệnh Mua nãy quét đến
Giá 33,1.

+ Mũi tên 2 – Khối lượng Khớp lệnh: Khối lượng khớp lệnh gần nhất là Khối lượng 2.270 cổ phiếu vì
Lệnh Mua nãy quét đến Giá 33,1 còn khối lượng là 2.270 cổ phiếu (Một số ít Bảng giá sẽ hiện là
10.000 cổ phiếu quét vào giá 33,1).

+ Mũi tên 3 và 8 – +/- Chêch lệch giữa Giá Khớp lệnh hiện tại với Giá tham chiếu ở phía đầu: Giá tham
chiếu phía đầu là 32.5 (Là giá đóng cửa phiên liền trước) lệch so với trước và sau khi có Lệnh Mua
10.000 cổ phiếu là 0.5 (33 – 32.5) và 0.6 (33.1 – 32.5).

+ Mũi tên 4 – Tổng Khối lượng Khớp lệnh: chính là cột giải thích Tổng khớp lệnh đến thời điểm mình
xem hoặc hết ngày thì là Tổng cả ngày. Ở đây thì trước và sau khi có Lệnh 10.000 cổ phiếu thì là
814.300 cổ phiếu và 824.300 cổ phiếu.

+ Mũi tên 5 – Giá Cao nhất trong ngày: là cột “Cao nhất” được thiết lập lại sau Lệnh Mua nói trên. Giá
mua thành công của Lệnh mua nói trên 33,1 cao hơn Giá mua cao nhất trước đó là 33,05 ngàn đồng.

+ Mũi tên 6 và 7 – Giá 33,1 và Khối lượng tại mức giá đó được chuyển lên: sau Lệnh Mua nói trên thì
Giá bán thấp nhất lúc này không còn là 33 nữa mà là 33,1 ngàn đồng, do đó Giá và Khối lượng đó sẽ
được dịch từ từ vị trí số 3 lên vị trí số 1.

+ Mũi tên 9 – Giá và Khối lượng sau bản được chuyển lên: Do Bảng giá thiết kế trên màn hình máy
tính có giới hạn nên chỉ hiện 3 Giá bán thấp nhất. Sau lệnh Mua nói trên thì Giá 3 cũ 33,1 đã thành
Giá 1 mới. Do đó các giá bán cao hơn nằm sau bảng sẽ được dịch chuyển lên để đảm bảo 3 Giá bán
thấp nhất mới được hiển thị.

—————————————————————

Ba ví dụ khác tiếp về tính Giới hạn – Đặt Lệnh mua 10.000 cổ
phiếu AAA giá 33 – 32,9 và 32,8 ngàn đồng

Ví dụ 1: Mình xin ví dụ tiếp một ví dụ khác để bạn dễ hình dung hơn khi thay vì Lệnh đặt mua là
33.1 thì Lệnh mua lúc này là 10.000 cổ phiếu AAA với giá 33 ngàn đồng.
Trong ảnh: Bảng giá  giả định với duy nhất mã AAA trước và sau khi thực hiện Lệnh mua 10.000 cp
AAA giá 33
Lúc này thay vì giá 33,1 thì Lệnh Mua lại là Giá 33 nên tối đa Lệnh chỉ quét đến đúng Giá 33. Do khối
lượng muốn mua của Lệnh Mua là 10.000 cổ phiếu mà Bên Bán Giá 33 chỉ có Khối lượng muốn bán
là 5.630 cổ phiếu nên sau khi Mua hết khối lượng đó vẫn còn dư 10.000 – 5.630 = 4.370 cổ phiếu
muốn mua và chưa mua được.
Nên lúc này như 2 mũi tên xanh ở giữa hình ta sẽ thấy Giá 33 ở đây lại là Giá mua cao nhất. Các Giá
mua thấp hơn sẽ bị đẩy lùi dần ra phía sau. Còn bên Bán thì cũng dịch chuyển như trên hình. Giá bán
thấp nhất bây giờ lại là 33,05 chứ không còn là 33 như trước khi Đặt lệnh. Các giá tiếp theo được
chuyển dần vào. Bạn có thể xem kỹ hình và suy luận.


Ví dụ 2: Mình xin ví dụ tiếp một ví dụ khác để bạn dễ hình dung hơn khi thay vì Lệnh đặt mua là 33
như Ví dụ 1 thì Lệnh mua lúc này là 10.000 cổ phiếu AAA với giá 32,9 ngàn đồng.
Trong ảnh: Bảng giá  giả định với duy nhất mã AAA trước và sau khi thực hiện Lệnh mua 10.000 cp
AAA giá 32,9
Lúc này thay vì giá 33 thì Lệnh Mua lại là Giá 32,9 nên tối đa Lệnh chỉ quét đến đúng Giá 32,9. Do
Bên Bán thấp nhất là giá 33 tức là cao hơn giá Mua 32,9 kia nên sau Lệnh đó không giao dịch nào
thành công được thực hiện (Mua Bán chưa gặp nhau). Nên lúc này bên Bán giữ nguyên, Tổng Khối
lượng Khớp vẫn giữa nguyên là 814.300 cổ phiếu. Tuy nhiên bên muốn Mua nhưng chưa Mua được sẽ
có thay đổi biến động. Lúc này Lệnh Mua cao nhất là 32,9 chứ không phải 32,8 như trước. Giá 1
32,9, KL1 là 10.000 đồng. 2 Giá mua 32,8 và 32,7 kèm Khối lượng liên quan Dịch chuyển lùi lại.
Riêng Giá 32,6 sẽ bật ra sau Bảng, do Bảng giá chỉ hiện đến Giá mua cao thứ 3. Bạn có thể xem kỹ
hình và suy luận.


Ví dụ 3: Mình xin ví dụ tiếp một ví dụ khác để bạn dễ hình dung hơn khi thay vì Lệnh đặt mua là 33
như Ví dụ 1 thì Lệnh mua lúc này là 10.000 cổ phiếu AAA với giá 32,8 ngàn đồng.
Trong ảnh: Bảng giá giả định với duy nhất mã AAA trước và sau khi thực hiện Lệnh mua 10.000 cp
AAA giá 32,8
Lúc này thay vì giá 33 thì Lệnh Mua lại là Giá 32,8 nên tối đa Lệnh chỉ quét đến đúng Giá 32,8. Do
Bên Bán thấp nhất là giá 33 tức là cao hơn giá Mua 32,8 kia nên sau Lệnh đó không giao dịch nào
thành công được thực hiện (Mua Bán chưa gặp nhau). Nên lúc này bên Bán giữ nguyên, Tổng Khối
lượng Khớp vẫn giữa nguyên là 814.300 cổ phiếu. Tuy nhiên bên muốn Mua nhưng chưa Mua được sẽ
có thay đổi biến động nhỏ chút. Lúc này Lệnh cao nhất vẫn là 32,8. Tuy nhiên Khối lượng Đặt mua sẽ
là 10.120 cổ phiếu thay vì 120 cổ phiếu như trước. Giá mua thấp hơn 32,7 và 32,6 kèm Khối lượng
liên quan vẫn giữ nguyên. Bạn có thể xem kỹ hình và suy luận.

Như vậy về cơ bản bạn đã hiểu được tính chất của Lệnh Giới hạn – Lệnh LO

—————————————————————


Lệnh ATO và ATC trong Phiên Khớp lệnh Định kỳ


Lệnh ATO là viết tắt của 3 chữ trong Tiếng Anh là At The Opening tức là Lệnh giao dịch tại mức giá Mở cửa. Như chúng ta đã biết thì Lệnh này được áp dụng ở Phiên Định kỳ Mở cửa ở sàn HOSE vào lúc 9 – 9h15 hàng ngày. Ngược lại Lệnh ATC là viết tắt của 3 chữ trong Tiếng Anh là At The Closing tức là Lệnh giao dịch tại mức giá Đóng cửa. Và như trong ta đã biết thì Lệnh này được áp dụng ở Phiên Định kỳ Đóng cửa của cả 2 sàn chính HOSE và HNX vào lúc 14h30 – 14h45 hàng ngày. Phiên Định kỳ Đóng cửa đóng một vai trò quan trọng vì nó tạo ra Giá tham chiếu Phiên tiếp theo. Theo như thống kê ước lượng thì 2 Lệnh ATO ATC chiếm khoảng 4% Tổng số lệnh đặt trên thị trường. Khá nhỏ và chỉ dừng ở mức nên biết. Bản chất của Lệnh ATO và ATC là Lệnh mua bán bằng mọi giá, tức là Giá nào cũng mua bán và chỉ áp dụng trong Phiên Định kỳ. Để rõ hơn về 2 Lệnh này bạn có thể xem thêm 1.2. Cách Khớp lệnh Phiên Định kỳ Chứng khoán.

Ví dụ Phiên Khớp lệnh Định kỳ Mở cửa sàn HOSE vào lúc gần 9h14. Dễ thấy có Lệnh ATO xuất hiện trong Bảng giá
—————————————————————

Lệnh Thị trường – Lệnh MP trong Phiên Khớp lệnh Liên tục tại HOSE

– Ở Phần trên mình trình bày tương đối kỹ về Lệnh Giới hạn LO. Các Lệnh dưới đây sẽ đi nhanh hơn do các khái niệm chung đã rõ hơn và cũng do các lệnh sau ít dùng hơn. Ta đến với Lệnh phổ biến thứ 3 là Lệnh Thị trường MP (Khoảng 1%). Lệnh MP là viết tắt của 2 chữ trong Tiếng Anh là Market Price nên lệnh này còn được gọi là Lệnh Thị trường MP. Lệnh này chỉ áp dụng trong Phiên Khớp lệnh Liên tục của sàn HOSE. Lệnh này có 1 số đặc tính Phổ biến sau:

+ Lệnh MP mua bán tại mức giá tốt nhất – tức là khi mua thì sẽ mua bên bán thấp nhất trước rồi đến các mức giá cao hơn (Giống Lệnh Giới hạn LO). Ví dụ: vẫn tiếp tục các ví dụ ở trên về AAA, ta đặt Lệnh Mua AAA – Giá MP – Khối lượng: 10.000 cổ phiếu

Trong ảnh: Bảng giá  giả định với duy nhất mã AAA trước và sau khi thực hiện Lệnh mua 10.000 cp AAA giá MP

Ta dễ dàng thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Mua 10.000 cổ phiếu AAA giá MP sẽ là: 5.630
cổ phiếu giá 33; 2.100 cổ phiếu giá 33,05 và 2.270 cổ phiếu giá 33,1. Kết quả nói trên có hiệu ứng
giống hệt Lệnh LO.

+ Nếu khối lượng Đặt lệnh của Lệnh MP vẫn chưa thực hiện hết thì với Lệnh Mua thì Lệnh MP sẽ
chuyển thành Lệnh giới hạn LO với mức giá cao hơn 1 bước giá, còn với Lệnh Bán thì Lệnh MP sẽ
chuyển thành Lệnh giới hạn LO với mức giá thấp hơn 1 bước giá (Riêng các Nhà đầu tư nước ngoài
thì Phần dư chưa thực hiện hết sẽ bị hủy). Ví dụ: một ví dụ khác với mã STT, ta đặt Lệnh Bán
STT – Giá MP – Khối lượng: 10.000 cổ phiếu


Trong ảnh: Bảng giá giả định với duy nhất mã STT trước và sau khi thực hiện Lệnh Bán 10.000 cp
STT giá MP


Ta dễ dàng thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Bán 10.000 cổ phiếu STT giá MP sẽ là: 4.870 cổ
phiếu giá 6,96 và 500 cổ phiếu giá 6,51. Phần dư còn lại 10.000 – 4.870 – 500 = 4.630 cổ phiếu STT
sẽ chuyển thành Lệnh Bán LO ở mức giá thấp hơn 1 bước giá là 6,5 như trên hình.
+ Khi giá cuối cùng là Trần với Lệnh Mua MP hoặc Sàn với Lệnh Bán MP thì do là mức tối đa biên độ
nên không thể dịch chuyển thêm 1 bước giá nên lúc này sẽ tự chuyển hóa thành đúng Giá Mua Trần
hoặc Giá Bán Sàn. Ví dụ: một ví dụ khác với mã AGM, ta đặt Lệnh Mua AGM – Giá MP – Khối
lượng: 3.000 cổ phiếu.
Trong ảnh: Bảng giá  giả định với duy nhất mã AGM trước và sau khi thực hiện Lệnh Mua 3.000 cp
AGM giá MP
Ta dễ dàng thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Mua 3.000 cổ phiếu AGM giá MP sẽ là: 2.400 cổ
phiếu giá 9,95. Phần dư còn lại 3.000 – 2.400 = 600 cổ phiếu AGM sẽ chuyển thành Lệnh Mua LO ở
mức Giá Trần 9,95 như trên hình (Không thể tăng thêm 1 bước giá được nữa do đó đã là Giá Trần –
Giá tối đa trong 1 ngày).
+ Trường hợp không có lệnh đối ứng thì không được phép nhập Lệnh MP (Hệ thống sẽ tự báo lỗi). Ta
tiếp tục ví dụ AGM ở trên, ngay sau khi khớp lệnh trên thì lúc này bên mua đang dư mua 600 cổ phiếu
AGM giá trần 9,95.
Trong khi bên bán hoàn toàn không còn Lệnh Bán. Nếu lúc này ta tiếp tục nhập Lệnh Mua AGM – Giá
MP – Khối lượng: 5.000 cổ phiếu vào thì chắc chắn hệ thống sẽ báo lỗi và không thực hiện được.
Phần khung đỏ nhập lệnh trong TK Online HSC thì dòng Giá để đặt lệnh ghi chữ MP như vậy chính
là Lệnh Thị trường MP

—————————————————————

Các Lệnh Thị trường – Lệnh MTL, MOK, MAK trong Phiên
Khớp lệnh Liên tục tại sàn HNX

Tương tự như sàn HOSE thì sàn HNX trong Phiên Khớp lệnh Liên tục sau này cũng ra đời Lệnh Thị
trường, tuy nhiên không phải là 1 loại Lệnh mà là 3 Lệnh Thị trường: MTL, MOK và MAK. Trong
thực tế thì hầu như mình không hề thấy ai dùng 1 trong 3 loại Lệnh này. Tuy nhiên vì đây vẫn là công
bố chính thức từ sàn HNX nên mình vẫn sẽ giới thiệu chi tiết kèm ví dụ.
Trong ảnh: là so sánh cơ bản giữa 3 Lệnh Thị trường trong Phiên Khớp lệnh Liên tục ở sàn HNX –
MTL, MOK và MAK
Nhìn vào hình ta có thể thấy so với sàn HOSE chỉ có duy nhất Lệnh MP thì HNX có tới 3 Lệnh với các
tính năng có khác biệt chút. Chi tiết như trong hình ảnh trên. Và để rõ hơn thì giả sử ta vẫn lấy ví dụ
AGM như ở phía trên.
Dù AGM là mã thuộc HOSE, trong khi đây đang nói về sàn HNX. Tuy nhiên để tiện so sánh mà không
làm mất đi tính Tổng quát. Ta cùng đến với các Lệnh sau:

– Lệnh Thị trường MTL: là Lệnh Thị trường sau khi khớp nếu còn dư thì Phần dư đó sẽ chuyển thành
Lệnh Giới hạn LO.
Trong ảnh: Bảng giá Chứng khoán giả định với duy nhất mã AGM trước và sau khi thực hiện Lệnh
Mua 3.000 cp AGM giá MTL
Ta dễ dàng thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Mua 3.000 cổ phiếu AGM giá MTL sẽ là: 2.400
cổ phiếu giá 9,95. Phần dư còn lại 3.000 – 2.400 = 600 cổ phiếu AGM do tính chất của Lệnh MTL sẽ
chuyển thành Lệnh Mua LO ở mức Giá Trần 9,95 như trên hình. Lưu ý rằng dù kết quả trên dù giống
hệt với Lệnh MP của HOSE tuy nhiên 2 Lệnh này vẫn có sự khác biệt là MP sau khi mua hết và còn
dư thì Lệnh Mua sẽ chuyển thành Lệnh Giới hạn LO với 1 bước giá c hơn, trong khi MTL là giữ nguyên
Giá sau khi chuyển thành Lệnh Giới hạn LO. Do đây là Giá trần nên khá đặc biệt và kết quảao trùng
nhau.

– Lệnh Thị trường MOK: là Lệnh Thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì Lệnh sẽ bị hủy
ngay trên Hệ thống trước khi vào đến Bảng giá.

Trong ảnh: Bảng giá  giả định với duy nhất mã AGM trước và sau khi thực hiện Lệnh Mua 3.000 cp
AGM giá MOK
Ta dễ dàng thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Mua 3.000 cổ phiếu AGM giá MOK sẽ là: Bảng
giá Chứng khoán vẫn giữ nguyên. Nguyên nhân do tính chất của MOK là phải đủ Lệnh đối ứng, trong
khi Lệnh mua là 3.000 cổ phiếu thì Lệnh Bán chỉ có duy nhất Lệnh bán Trần giá 9,95 với khối lượng
2.400 cổ phiếu. Do 2.400 nhỏ hơn 3.000 nên không đủ đối ứng, Lệnh MOK bị hủy hết toàn bộ và Bảng
giá vẫn giữ nguyên.

– Lệnh Thị trường MAK: là Lệnh Thị trường có thể được hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư
chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi Khớp lệnh.

Trong ảnh: Bảng giá giả định với duy nhất mã AGM trước và sau khi thực hiện Lệnh Mua 3.000 cp
AGM giá MAK
Ta dễ dàng thấy kết quả Khớp lệnh sau khi đặt Lệnh Mua 3.000 cổ phiếu AGM giá MAK sẽ là: 2.400
cổ phiếu giá 9,95. Phần dư còn lại 3.000 – 2.400 = 600 cổ phiếu AGM do tính chất của Lệnh MAK sẽ
bị hủy hết và không có Lệnh giới hạn LO dư mua 600 cổ phiếu giá trần như Lệnh MTL.

Phần khung đỏ nhập lệnh trong TK thì dòng Giá để đặt lệnh ghi chữ MOK như vậy chính là Lệnh Thị
trường MOK


Như vậy ta đã biết hết các Lệnh trong Chứng khoán gồm có: LO, MP, ATO/ATC và MTL/MOK/MAK.

COMMENTS

BLOGGER
loading...
Tên

18/3/2019,1,1987,1,20 năm,1,200 triệu,1,2008,1,2017-2020,1,2018,2,2019,2,2020,1,5G,1,6 chiếc lọ,1,ACB,1,ACBS,1,Adblast,1,advantages,1,affiliate,1,Agribank,2,Agritour,1,Alternet,1,Analyst Meeting,1,Android,1,ASEAN,1,bá chủ,1,Bách hóa xanh,1,bán ròng,2,bảng điện,1,bảng giá điện tử,2,báo cáo ngành,2,Báo cáo tài chính,3,báo cáo thị trường,1,báo lãi,1,bất động sản,2,bb,1,BCTC,1,Beta,1,BIDV,1,biến đồng thành vàng,1,biêu,1,bikini,1,bloomberg,2,bluechip,1,bóp tiền,1,BOTV,1,Bộ Công Thương,1,Bồ Đào Nha,1,bộ lọc cổ phiếu,2,Bộ Quốc Phòng,1,bốc hơi,1,BrainPad,1,BSR,1,bùn sét,1,C47,1,cá tra,1,CAG,1,Cái Mép,1,can đảm,1,cảng nước sâu,1,CANSLIM,5,Cao Su Đắk Lắk,1,cát,1,căng thẳng,1,cắt lỗ,1,cân bằng,1,cận tết,1,cập nhật,1,CFO,2,chào bán,1,chăn nuôi heo,1,chậm nộp thuế,1,chấn động,1,chất ngọt,1,châu Á,1,châu Âu,1,chỉ báo kinh tế,1,chỉ số,1,chi tiêu,1,chia cổ tức 65%,1,chiến tranh,1,chiến tranh thương mại,3,Chính phủ Việt Nam,1,chính quốc,1,cho vay,1,chốt lời,1,chuyển động dòng tiền,1,chuyển nhượng vốn,1,chuyển sàn,1,chứng khoán,70,Chứng khoán FPT,1,chứng khoán thế giới,3,chứng quyền,6,COD,1,Covered Warrant,1,COVID-19,1,cổ phiếu,5,cổ phiếu ba chữ số,1,cổ phiếu bất động sản,2,cổ phiếu diện cảnh báo,1,cổ phiếu giảm mạnh trong tuần,1,cổ phiếu tăng mạnh trong tuần,1,cổ tức,1,cổ tức bằng cổ phiếu,2,cổ tức đợt 2/2018,1,cổ tức tiền,2,công nghệ Trung Quốc,1,công ty vàng đầu tiên,1,cơ bản,2,cơ hội,1,cơ hội học tập,1,cơ hội làm giàu,4,cơ hội sinh sống,1,cơ quan chiến lược,1,CPTPP,1,CTG,1,cục diện 2018,1,Cục Thương mại Điện tử,1,cuộc sống,1,CW,5,daiwa,1,danh mục,1,Davos,1,dệt may,2,di trí,1,Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019,1,DIG,1,Donald Trump,1,Down Jones,5,DR,1,Dragon Capital,3,DRI,1,du lịch,2,dự kiến,1,dư lượng kháng sinh,1,dựng sổ,1,đà giảm điểm,1,Đại hội đồng cổ đông,1,đào tạo chứng khoán,10,đắc nhân tâm,1,đặc san,1,Đầm Sen Nước,1,đầu tư,13,đầu tư chứng khoán hiệu quả,43,đầu tư chứng quyền,1,điện lực,1,điều chỉnh,1,điều kiện chăn nuôi,1,đình chiến,1,định cư,1,đòn bẩy tài chính,1,đội lái,1,đối nhân xử thế,1,đông nam,1,Đông Nam Á,1,đồng tiền thông minh,5,đời sống công sở,1,đơn giản,1,e-commerce,1,E1VFVN30,5,economics events,1,EIB,1,Elon Musk,1,eo hẹp,1,EPS,1,ESOP,1,ETF,9,FA,1,Fangda,1,FED,1,FOMO,1,foreign investor,3,foreign section,2,forex,2,FPTS,1,FTS,1,fundamental analysis,1,gan,1,gap,1,GDKHQ,1,Gemadept,1,Gemalink,1,giá chứng quyền,23,giá cổ phiếu,1,giá dịch vụ,1,Gía điều chỉnh,1,giá tham chiếu,1,giá vàng,1,giải thể,1,giảm,1,giám đốc tài chính,1,giảm sàn,1,giao dịch,5,giao dịch khối ngoại,1,giao dịch trong ngày,1,giàu lên,1,giấy phép,1,GIL,1,GMD,1,Golden Visa,1,google,1,HAG,1,hàng không,1,hanging man,1,hành vi,1,heo hơi 8 tháng 2018,1,hệ miễn dịch,1,hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam,1,hiệu quả,1,Highlight,1,HNX,3,họ,1,Hòa Phát,1,Hoàng Anh Gia Lai,1,hoạt động kinh doanh,1,họp quốc hội,1,HOSE,1,hộ chiếu,1,hội thảo,3,hợp nhất,2,HPG,2,huawei,4,hụi,1,Hùng Vương,1,huyết áp,1,hướng dẫn,1,HVG,1,HVH,1,investing advice,16,IPO,3,KDH,1,khó khăn,1,khóa học,1,khối lượng,1,khối ngoại,5,không thuận lợi,1,khởi nghiệp,2,khủng hoảng kinh tế,1,khuyến nghị doanh nghiệp,44,khựng lại,1,kiếm thêm thu nhập,1,kiểm tra,1,kinh nghiệm,1,kinh tế,1,kinh tế Mỹ,1,kinh tế số,1,kinh tế thế giới,1,kỹ năng,2,kỹ năng đầu tư,28,ký quỹ,2,kỹ thuật,1,lãi suất,3,lên sàn,1,lifestyle,14,linh hoạt,1,lọc chất độc,1,lọc cổ phiếu ngày,68,Long Tân,1,lợi nhuận,1,lữ đoàn,1,lướt sóng,1,m&a,1,market review,1,marketing,1,mẫu hình nến,1,MBB,3,mẹo,1,Metro,1,mệt mỏi,1,miễn nhiệm,1,mm,1,MMO 2019,1,mô hình nến,1,mở tài khoản,1,mpt,1,MSCI,2,mùa hè,1,mua ròng,2,Mường Thanh,1,MWG,2,Mỹ,1,Nam Á,1,năm 2019,2,năm mới,1,nâng hạng thị trường,2,news,10,ngành dược,1,ngày giao dịch không hưởng quyền,1,ngân hàng,1,Ngân hàng Quân Đội,2,ngân hàng thương mại,1,ngân sách,1,nghèo đi,1,Nghị định,1,nghỉ hưu tuổi 35,1,nghỉ lễ,1,nghiệp vụ T+0,1,ngoại tệ,1,ngủ trưa,1,nguy cơ,1,nguy hiểm,1,nguyên tắc mua,1,người dùng internet,1,người mới,1,người nghèo,1,nhà cái,1,nhà đầu tư,3,nhà đầu tư nước ngoài,3,Nhà nước,1,nhan-dinh-thi-truong,1,nhận chìm,1,nhận định thị trường,156,nhật bản,3,nhiệt điện,1,nhịp sinh học,1,niêm yết mới,1,Novaland,1,nợ công,1,nợ tiêu dùng,1,nợ tư nhân,1,nước ngoài,1,NVL,1,online service,1,open account,1,outlook,1,panasonic,1,PB,1,PBT,1,PE,1,Phả Lại,1,phái sinh,3,phát hành,1,phát hành thêm,1,phân tích,1,phiên giao dịch định kỳ,1,phong tỏa,1,phổ biến,1,Phố Wall,1,phù hợp,1,phục hồi,1,phường,1,Platinum Victory,1,POW,2,PPC,1,PTB,1,PV Building,1,Pyn Elite,1,QPH,1,quản lý tài chính,12,Quế Phong,1,quý 2,1,Qúy 3,1,quỹ đầu tư,4,quỹ ETF,1,quỹ hoán đổi danh mục,1,quy luật,1,quy tắc 50/30/20,1,quỹ Tundra,1,quỹ tương hỗ,1,retail,1,review,1,riêng lẻ,1,ROA,1,ROE,1,ROI,1,rủi ro 2019,1,rủi ro tỷ giá,1,S&P500,1,sách,2,sách chứng khoán,1,sách đầu tư,1,sách free,1,sách kinh tế,1,sau thuế,1,SCS,1,Sell in May,1,siêu cổ phiếu,1,Singapore,1,sinh viên,1,sống khỏe,6,sở giao dịch,1,SpaceX,1,ssi,1,start-up,2,stock,1,suy thoái,2,sự kiện,9,sự kiện kinh tết nổi bật,1,sự kiện tài chính,1,sự nghiệp,1,T+0,1,TA,1,tài chính,5,tài khoản,2,tài khoản chứng khoán,1,tại nhà,1,tạo lập thị trường,1,Tasuki,1,tăng giá trị,1,tăng trưởng,3,tâm lý,4,tâm lý học,2,Tập Cận Bình,1,Tập đoàn Hòa Phát,1,technical analysis,1,Tết Nguyên Đán,1,Thailand,1,tháng 5,1,thanh toán online,1,thanh toán thẻ,1,thao túng,1,thao túng giá,1,thẻ tín dụng,2,thép,1,thép nhập khẩu,1,thép trung quốc,1,thế giới,1,thị trường,2,thị trường chứng khoán,1,thị trường xấu,1,thiết bị di động,1,thịt gà,1,thoái vốn,2,thói quen,2,thống kê tuần,1,thời sự,2,thuật ngữ,1,thuật toán,1,thuế suất,1,thủy điện,1,THỦY SẢN,3,thực tập,1,Thượng Hải,1,thương mại,1,thương mại điện tử,1,thưởng tết,2,tiền bạc,1,tiện lợi,1,tiền tiết kiệm,1,tiếng lóng,1,tiết kiệm,3,tim mạch,1,tin,1,tin doanh nghiệp,3,tín dụng,1,tin quốc tế,109,tin trong nước,21,tin tức,58,tính phòng thủ,1,tinh quặng vàng,1,tổ chức kinh doanh chứng khoán,1,tôm,1,tôm thẻ chân trắng,1,tổng quát,1,tổng thầu,1,Trade Pro,1,trade war,3,trader,1,trái cây,1,trái phiếu,2,trái phiếu chuyển đổi,1,trái phiếu doanh nghiệp,1,trạng thái,1,travel,1,Trần Bắc Hà,1,trí nhớ,1,triệu phú,1,trỗi dậy,1,Trung Quốc,5,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,1,tuần giao dịch cuối,1,tỷ phú,1,UpCom,2,Vàng Lào Cai,1,vasep,1,vay nợ,1,Vaya Island,1,VCB,2,VEIL,1,VFMVN30,1,Vietinbank,1,vietnam,4,Viettel,1,vinaconex,1,virus Corona,1,vn30,1,VNM,1,vốn hóa lớn,1,VSD,1,Weekly Recap,1,WEF,1,workshop,1,Xây Dựng 47,1,xem video,1,xếp hạng,1,xi măng,1,xu hướng,1,xuất khẩu,1,ý tưởng,2,youtube,1,
ltr
item
TRADING HIỆU QUẢ: Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAK
Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAK
Các loại Lệnh Đặt trong Chứng khoán LO, MP, ATO, ATC, MTL, MOK, MAK
https://1.bp.blogspot.com/-L0EUoiFeA5g/XEfZJsPUggI/AAAAAAAABpA/x7-9m4vF1tMzWB1v1FMjFgM_sKPjIItDACLcBGAs/s320/purchase-order.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-L0EUoiFeA5g/XEfZJsPUggI/AAAAAAAABpA/x7-9m4vF1tMzWB1v1FMjFgM_sKPjIItDACLcBGAs/s72-c/purchase-order.jpg
TRADING HIỆU QUẢ
https://www.tradinghieuqua.com/2018/03/cac-loai-lenh-trong-chung-khoan-lo-mp-ato-atc-mtl-mok-mak.html
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/2018/03/cac-loai-lenh-trong-chung-khoan-lo-mp-ato-atc-mtl-mok-mak.html
true
277683845824761603
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy