Kiến thức nền tảng về Cổ tức và Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao Dịch Không Hưởng Quyền) cho nhà đầu tư

Cổ tức luôn là mối quan tâm của nhà đầu tư và rất NHIỀU nhà đầu tư băn khoăn cách tính giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày GDKHQ

Cổ tức luôn là mối quan tâm của nhà đầu tư và rất NHIỀU nhà đầu tư băn khoăn cách tính giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày GDKHQ (ngày mua CP nhưng sẽ không được hưởng cổ tức). 

Qua bài viết dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ thêm về chủ đề cổ tức để mọi người có thêm kiến thức để quyết định có nên đầu tư theo trường phái hưởng cổ tức.

1. Cổ tức là gì?

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia trả cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu.
Bất kỳ nhà đầu tư nào khi đầu tư vào cổ phiếu đều quan tâm tới 2 yếu tố chính: Cổ tức (Devidend) & Chênh lệch giá mua-bán (Capital Gain).

2. Mục đích của cổ tức

Mục đích cơ bản của bất kỳ hoạt động kinh doanh sản xuất nào cũng đều là tạo ra lợi nhuận cho những chủ sở hữu của nó. Và cổ tức là cách thức quan trọng nhất để việc kinh doanh thực hiện được nhiệm vụ này.
Khi công việc kinh doanh của công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận được tái đầu tư vào việc kinh doanh và lập các quỹ dự phòng, gọi là phần lợi nhuận giữ lại. Phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông, gọi là cổ tức. Việc thanh toán cổ tức làm giảm lượng tiền lưu thông đối với công việc kinh doanh, nhưng việc chia lợi nhuận cho các chủ sở hữu là mục đích chính của kinh doanh là mục đích căn nguyên nhất của công ty hình thức cổ phần.

3. Các lý do khi công ty không trả cổ tức

Có công ty không trả cổ tức thường vì một số lý do sau:
  • Hội đồng Quản trị công ty cũng như Đại hội đồng cổ đông tin rằng công ty sẽ có ưu thế trong việc nắm bắt cơ hội nhờ có nhiều vốn hơn và việc tái đầu tư sẽ đem lại lợi nhuận cho các cổ đông hơn là việc thanh toán cổ tức tại thời điểm hiện tại.
  • Khi cổ tức được chi trả, các cổ đông (tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam, Mỹ) phải thanh toán thuế kép từ các cổ tức này: công ty đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cho Nhà nước khi công ty có lợi nhuận, và sau khi cổ tức được thanh toán thì các cổ đông lại phải chi trả thuế thu nhập cá nhân cho Nhà nước một lần nữa trên số tiền cổ tức mà họ nhận được.
Case kinh điển: Microsoft là một ví dụ kinh điển là đơn vị đề xuất ra việc giữ lại thu nhập của cổ đông. Công ty đã bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu từ năm 1986 cho đến tận năm 2003, khi công ty thông báo là có thể chi trả cổ tức. Trong những năm đó Microsoft đã tích lũy được trên 43 tỷ đô la Mỹ bằng tiền mặt, và vì thế đã làm dấy lên mâu thuẫn và chống đối của các cổ đông khi họ cho rằng lượng tiền lớn như vậy lẽ ra phải nằm trong tay họ chứ không phải thuộc về công ty. Tuy nhiên, xét về thực tế thì các cổ đông của Microsoft trong những năm đó đã kiếm lời cực lớn từ lãi vốn (tức là giá cổ phiếu của họ tăng rất cao trên thị trường chứng khoán).
Lý do khi công ty không chi trả cổ tức đôi khi là quyết định đúng đắn nhưng đôi khi cũng là sai lầm. Và những người chống lại điều này (chẳng hạn như Benjamin Graham và David Dodd, những người phản đối thông lệ không chia cổ tức này trong sách Phân tích chứng khoán cổ điển năm 1934) thông thường lưu ý rằng trong nhiều trường hợp thì Hội đồng Quản trị hiện hành của công ty đã ép buộc các chủ sở hữu trong việc đầu tư tiền của họ (lợi nhuận từ kinh doanh).

4. Các loại hình chi trả cổ tức ở thị trường Việt Nam

Có 3 cách thức để công ty trả cổ tức cho cổ đông:
  • Cổ tức tiền mặt (Cash Dividend).
  • Cổ tức cổ phiếu (Stock Dividend).
  • Mua lại cổ phiếu (Stock Buyback).

+ Cổ tức tiền mặt (Cash Dividend)

Là lượng tiền mặt công ty trả cho cổ đông sau khi trừ đi các khoản thuế phải đóng cho Nhà nước.

Ví dụ: Ngày 5/3/2018, công ty CP CNG Việt Nam (HoSE: CNG) đã ra Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Ngày GDKHQ là ngày 23/3/2018. Ngày thực hiện là 17/5/2018. Cổ tức được nhận sẽ là 1.500 đồng/CP.

Tỷ lệ chi trả cổ tức (Payout Ratio) sẽ tùy vào những lần Hội đồng quản trị ra thông báo hoặc lấy ý kiến cổ đông. Ví dụ: Payout Ratio là 20% nghĩa là công ty làm ra lợi nhuận trên 1 cổ phiếu (EPS) là 1.000 đồng thì công ty sẽ trả cổ tức là 200 đồng. Còn 800 đồng còn lại công ty sẽ giữ và phân bổ vào phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối (Retained Earnings).

Tuy nhiên, ở Việt Nam thì các công ty cổ phần khi thông báo tỷ lệ trả cổ tức thì phải dựa trên mệnh giá cổ phiếu (luật Việt Nam quy định mệnh giá niêm yết 1 cổ phiếu là 10.000 đồng). Thế nên dù tỷ lệ chi trả cổ tức cực cao lên đến 50%, 75%, 100% như trường hợp của công ty cổ phần Kinh Đô hay công ty CP thủy điện Cần Đơn khi chia trả cổ tức khủng lên đến 200% bằng tiền mặt thì nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu sẽ chỉ được nhận 20.000 đồng tiền cổ tức/CP.

Ưu điểm của việc trả cổ tức bằng tiền mặt
1. Tiền mặt có thanh khoản tốt nhất
Có câu tục ngữ "Thả mồi bắt bóng" nói về việc chúng ta nên trân trọng những gì mình đang có và không nên đứng núi này trông núi nọ. Việc có được lãi bằng tiền mặt là cách các cổ đông chắc chắn có được lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu, doanh nghiệp.
2. Chứng minh được năng lực hoạt động của công ty
Việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt chứng minh cho cổ đông và công chúng rằng tài chính của doanh nghiệp tốt, dòng tiền rõ ràng, mạnh. Nhà đầu tư thường xem xét đến chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt của doanh nghiệp, cổ tức ổn định và tăng trưởng qua các năm để đánh giá độ hấp dẫn của cổ phiếu.

Nhược điểm của việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt
1. Nhà đầu tư chịu thuế 2 lần (thuế TNDN và thuế TNCN).
2. Công ty có thể đã vào giai đoạn tăng trưởng ổn định, qua khỏi giai đoạn tăng trưởng đột phá. Ở góc độ từ nhà đầu tư, công ty có chính sách cổ tức ổn định hằng năm thì sẽ không tăng trưởng thêm và/hoặc công ty không đầu tư thêm máy móc thiết bị để nâng cao sản xuất.
3. Bất lợi cho công ty trong một số trường hợp, thay vì trả cổ tức, tiền mặt có thể được giữ lại để duy trì vốn lưu động hoặc dự phòng cho các khoản rủi ro đầu tư.

+ Mua lại cổ phiếu (Stock Buyback)

Là hình thức công ty thay vì trả cổ tức bằng tiền mặt thì sẽ trả cổ tức cho nhà đầu tư bằng cách mua lại cổ phiếu trên thị trường.

Ưu điểm mua lại cổ phiếu:
1. Việc mua lại cổ phiếu thường được công ty thanh toán cao hơn thị giá. Do đó giúp cho nhà đầu tư có lợi khi bán lại cổ phiếu để nhận "cổ tức" từ công ty. Cách thức mua lại cổ phiếu thường được áp dụng khi lúc giá cổ phiếu có dấu hiệu suy yếu, giảm mạnh.
2. Hỗ trợ tăng giá tạm thời cho cổ phiếu công ty. Việc mua lại cổ phiếu là một thông điệp rằng cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn giá trị thực mà công ty kỳ vọng. Số lượng cổ phiếu mua lại làm giảm số cổ phiếu lưu hành trên thị trường nên làm cho EPS tăng lên. Do đó sẽ tác động đến chỉ số P/E của cổ phiếu.

Nhược điểm mua lại cổ phiếu:
1. Nhà đầu tư có thể chịu thuế đầu tư vốn (Capital Gain) khi bán lại cổ phiếu cho doanh nghiệp. Thuế suất đánh vào các khoản lợi nhuận chênh lệch đầu tư vốn hiện tại ở Việt Nam là 20%.
2. Gía cổ phiếu chỉ tăng trong ngắn hạn. Nếu công ty không chứng minh năng lực tài chính vững vàng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sản xuất bị ngưng trệ thì thị trường sẽ hành động ngay lập tức để đánh giá lại giá trị cổ phiếu được giao dịch.
3. Một vấn đề lưu ý nữa là cổ đông có thể đang bị BLĐ, Ban quản trị cho "cú lừa" nếu việc công bố thông tin mua lại cổ phiếu có thể phục vụ mục đích trục lợi cá nhân hoặc lợi ích nhóm. Ví dụ: công bố mua giá cao, sau đó bán cổ phiếu đang nắm giữ cho công ty rồi tuyên bố từ chức).

+ Cổ tức bằng cổ phiếu (Stock Dividend)

Là cổ tức thay vì công ty trả bằng tiền mặt thì sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Công ty phát hành cổ tức bằng cổ phiếu như thế nào?
Doanh nghiệp có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu từ các nguồn:
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (TK 421).
Các quỹ dự phòng của doanh nghiệp: quỹ đầu tư phát triển (TK 414), quỹ dự phòng tài chính (TK 415), quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417)...
Thặng dư vốn cổ phần (TK 411).

Nhà đầu tư cần lưu ý rằng: việc phát hành cổ phiếu mới không làm thay đổi vốn chủ sở hữu và tỷ lệ nắm giữ của mỗi cổ đông trong công ty. Do mỗi cổ đông sẽ nhận cổ tức cổ phiếu nhận một tỷ lệ tương ứng cho phần tăng thêm.

Ưu điểm của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu
1. Nhà đầu tư tránh được thuế đánh vào cổ tức tiền mặt.
2. Doanh nghiệp có thể tận dụng nguồn tiền mặt (nếu trả cổ tức bằng tiền mặt) để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hoặc đầu tư phát triển mới.
3. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu giúp tăng thanh khoản khi giao dịch chứng khoán và giá được điều chỉnh giảm tương ứng. Nên cơ hội sở hữu cổ phiếu sẽ được nhiều nhà đầu tư chú ý hơn và cơ hội tăng giá trở lại về vùng giá trước điều chỉnh cũng xảy ra.

Nhược điểm của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu
1. Khi phát hành, số lượng cổ phiếu tăng lên. Mức vốn hóa trước khi phát hành và sau là không đổi nên thị giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh giảm do Luật quy định.
2. Doanh nghiệp nếu sử dụng nguồn tiền đáng lẽ là để trả cổ tức để đầu tư nhưng hiệu quả của việc đầu tư không cao hoặc thua lỗ. Nhà đầu tư mất đi chi phí cơ hội là cổ tức tiền mặt và có thể khiến giá cổ phiếu giảm.
3. Việc có lợi hay không của chính sách này đối với cổ đông được quyết định bởi sự thành công của kế hoạch đầu tư mới.

Phân biệt cổ tức bằng cổ phiếu với Chia tách cổ phiếu

Về nguyên tắc, dù doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu hay chia tách cổ phiếu thì giá trị vốn hóa sở hữu không đổi. Nhưng sẽ có điểm khác biệt sau:
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu: có sự dịch chuyển qua lại giữa các tài khoản con trong vốn chủ sở hữu trong bảng cân đối kế toán. Ví dụ: quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (TK 417) sẽ chi trả cho cổ tức cổ phiếu thì số tiền ở quỹ này sẽ giảm tương ứng với phần tăng thêm ở vốn điều lệ (TK 411) công ty.
  • Chia tách cổ phiếu: chỉ làm ảnh hưởng thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty mà không làm thay đổi vốn điều lệ, vốn cổ phần hay toàn bộ giá trị thị trường tại thời điểm tách hoặc gộp cổ phiếu. 
Ví dụ, công ty cổ phần MPC có 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tổng giá trị niêm yết là 10 tỷ đồng) và giá thị trường tại thời điểm hiện tại là 20.000 đồng/cổ phiếu. Công ty tiến hành tách cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2 (nghĩa là người sở hữu 1 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới, khi đó tổng số cổ phiếu mới của công ty sẽ là 2 triệu cổ phiếu mệnh giá 5.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết vẫn là 10 tỷ đồng nhưng giá thị trường của cổ phiếu mới sẽ dao động ở mức 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngược lại, trường hợp gộp cổ phiếu sẽ làm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá cổ phiếu tăng lên và giá thị trường của cổ phiếu cũng tăng lên tương ứng với tỷ lệ gộp cổ phiếu. Theo thống kê ở các nước thì trường hợp gộp cổ phiếu thường ít khi xảy ra đối với các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán bởi vì mục đích duy nhất của việc gộp cổ phiếu là làm cho cổ phiếu đó có giá trị hơn trên thị trường và qua đó làm tăng tính thanh khoản của cổ phiếu.

Ví dụ, công ty cổ phần REE có 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, mệnh giá 10.000 đ/cổ phiếu, tổng giá trị niệm yết là 90 tỷ đồng và giá thị trường đang ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu. Để tránh cho giá cổ phiếu của công ty giảm xuống thấp hơn mệnh giá, công ty cổ phần DEF tiến hành gộp cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 (nghĩa là cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu cũ sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới). Như vậy sau khi gộp, tổng số cổ phiếu mới của công ty là 3 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 30.000 đồng/cổ phiếu và giá thị trường của cổ phiếu mới sẽ dao động quanh mức giá 36.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu thưởng

Là cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu trong công ty cổ phần, nhưng sẽ cho phép hoặc giới hạn người nắm giữ cố phiếu thưởng một số quyền lợi so với cổ phiếu thường.

Có hai trường hợp thưởng cổ phiếu cần phải xem xét:

Trường hợp thứ nhất: thưởng cho người có đóng góp lớn
Thông thường, khi nói đến khái niệm thưởng có nghĩa là việc ưu đãi thường là về vật chất cho một số lượng ít người. Trong các công ty cổ phần, có thể hiểu thưởng cổ phiếu là việc công ty dùng một số cổ phiếu (trước đây là của chung mọi cổ đông) để thưởng cho những người quản lý, cán bộ công nhân viên hay những người có đóng góp lớn đối với hoạt động của Công ty. Nguồn cổ phiếu dùng để thưởng thường là cổ phiếu quỹ.

Trong trường hợp này, tổng giá trị sổ sách của công ty không thay đổi, cái lợi của người được thưởng là rõ ràng: tỷ lệ sở hữu công ty của họ sẽ tăng lên. Còn đối với những cổ đông không được thưởng, tỉ lệ sở hữu công ty của họ sẽ giảm đi. Tuy nhiên, đây là một cách để công ty khuyến khích tinh thần làm việc và sự đóng góp của những người được thưởng, đặc biệt đối với những người quản lý, do đó vẫn được Đại hội cổ đông thông qua.

Trường hợp thứ hai: thưởng cho tất cả các cổ đông
Đây là trường hợp nhiều công ty cổ phần ở Việt nam trong thời gian gần đây hay áp dụng. Đó là việc tất cả các cổ đông của công ty được nhận thêm cổ phiếu mới theo một tỷ lệ nhất định (ví dụ 5:1, cổ đông nắm giữ 5 cổ phiếu cũ được sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Khi đó, nhà đầu tư cần nắm được một số nguyên tắc sau:

Thứ nhất, công ty không nhận được nguồn vốn góp mới từ phía cổ đông hay từ bất kỳ nguồn nào, do đó vốn chủ sở hữu của các cổ đông không thay đổi. Thực chất, đây là việc làm tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận để lại, hay nói cách khác, đây chỉ là việc chuyển đổi giữa các khoản mục trong nguồn vốn cổ đông: từ lợi nhuận để lại sang vốn điều lệ mà không làm thay đổi tổng nguồn vốn cổ đông.

Thứ hai, cổ phiếu được phát thêm cho cổ đông đã làm tăng số lượng cổ phiếu của công ty (1/5 hay 20%). Khi số lượng cổ phiếu tăng lên, nguồn vốn chủ sở hữu không đổi, giá trị sổ sách (=nguồn vốn chủ sở hữu / tổng số cổ phiếu) của cổ phiếu sẽ giảm theo tỷ lệ tương ứng. Tỷ lệ sở hữu công ty của mỗi cổ đông trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu là không đổi.

Ví dụ công ty trả cổ tức bằng cổ phiếu với trường hợp trả cổ tức của CTCP Thiên Nam (TNA) cho năm 2017
TNA có nghị quyết trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng. Theo đó Thiên Nam dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 100:139. Nghĩa là nếu cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 139 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 4/2018.

Nhìn chung, việc trả cổ tức bằng cổ phiếu có thể cho thấy công ty có khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh - sản xuất trong thời gian tới. Nhà đầu tư cần kiểm tra nguồn tài trợ cổ phiếu từ chương trình trả cổ tức để có thể nhìn nhận ra những chiêu qua mặt của công ty.

Bài viết về Ngày giao dịch không hưởng quyền và giá điều chỉnh tại ngày đó, chúng tôi xin phép được để TẠI ĐÂY do bài viết này đã khá dài và để cho nhà đầu tư có cái nhìn sâu đọng hơn. 


Cổ tức ở quốc gia Úc và New Zealand

Tại Úc và New Zealand, các công ty chuyển các khoản thu nhập miễn thuế cho các cổ đông cùng với cổ tức. Các khoản thu nhập miễn thuế này tương ứng với khoản thuế đã trả bởi công ty theo lợi nhuận trước thuế của mình. Một đô la thuế đã nộp tạo ra một khoản thu nhập miễn thuế. Các công ty có thể chuyển bất kỳ tỷ lệ nào của khoản thu nhập miễn thuế (tới giá trị cực đại) đã được tính từ thuế suất thuế thu nhập hiện hành của công ty: với mỗi đô la cổ tức được thanh toán, mức cực đại của khoản thu nhập quy đổi là cổ tức chia cho (1 – thuế suất của công ty). Ở mức thuế suất hiện hành là 30%, điều này tạo ra ở mức 42.857 xu trên mỗi đô la cổ tức. Các cổ đông có thể sử dụng nó để khấu trừ trong các biên lai thuế thu nhập quy đổi của họ ở tỷ lệ một đô la trên một khoản thu nhập miễn thuế, vì thế nó đã loại trừ một cách có hiệu quả việc đánh thuế kép trong lợi nhuận của công ty. Hệ thống như vậy gọi là cổ tức quy đổi.

Ví dụ:
Một người ở Úc có cổ tức được chia sau khi công ty mà họ góp cổ phần đã nộp đủ thuế thu nhập công ty (hiện nay là 30%) bằng 2.100 đô la. Cổ tức quy đổi của họ sẽ là 2.100/ (1 - 0,30) = 3.000 đô la trong đó 3.000 - 2.100 = 900 đô la được hoàn lại là phần thuế đã nộp. Ở thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 42% thì họ phải nộp 3.000 x 42% = 1.260 đô la. Tuy nhiên 900 đô la trong số đó đã được công ty nộp. Do vậy, họ chỉ phải nộp 1.260 - 900 = 360 đô la và còn lại 2.100 - 360 = 1.740 đô la. Điều này tương tự như khi họ nhận được 3.000 đô la cổ tức và phải nộp 3.000 x 42% = 1.260 đô la và còn lại 3.000 - 1.260 = 1.740 đô la.

Đối với những người có thu nhập thấp. Giả sử họ phải chịu thuế suất thuế thu nhập 17%. Trong trường hợp nếu cổ tức họ nhận được cũng là 2.100 đô la (cổ tức quy đổi cũng bằng 3.000 đô la) thì họ chỉ phải nộp 3.000 x 17% = 510 đô la, nhưng công ty đã nộp thay họ 3.000 – 2.100 = 900 đô la và họ có quyền yêu cầu hoàn lại 900 - 510 = 390 đô la bằng tiền mà Nhà nước đã thu của họ từ thuế thu nhập công ty trước đó.


Bài viết: Gía điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền).

Tư liệu nghiên cứu về cổ tức: Bài viết Ảnh hưởng của chính sách cổ tức đến biến động giá cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam (Tác giả: Đặng Thị Quỳnh Anh & Phạm Thị Yến Nhi). Xuất bản ngày 30/10/2015.
Link tài liệu: Tại đây

Reporter: L.T.H

COMMENTS

BLOGGER
loading...
Tên

18/3/2019,1,1987,1,20 năm,1,200 triệu,1,2008,1,2017-2020,1,2018,2,2019,2,2020,1,5G,1,6 chiếc lọ,1,ACB,1,ACBS,1,Adblast,1,advantages,1,affiliate,1,Agribank,2,Agritour,1,Alternet,1,Analyst Meeting,1,Android,1,ASEAN,1,bá chủ,1,Bách hóa xanh,1,bán ròng,2,bảng điện,1,bảng giá điện tử,2,báo cáo ngành,2,Báo cáo tài chính,3,báo cáo thị trường,1,báo lãi,1,bất động sản,2,bb,1,BCTC,1,Beta,1,BIDV,1,biến đồng thành vàng,1,biêu,1,bikini,1,bloomberg,2,bluechip,1,bóp tiền,1,BOTV,1,Bộ Công Thương,1,Bồ Đào Nha,1,bộ lọc cổ phiếu,2,Bộ Quốc Phòng,1,bốc hơi,1,BrainPad,1,BSR,1,bùn sét,1,C47,1,cá tra,1,CAG,1,Cái Mép,1,can đảm,1,cảng nước sâu,1,CANSLIM,5,Cao Su Đắk Lắk,1,cát,1,căng thẳng,1,cắt lỗ,1,cân bằng,1,cận tết,1,cập nhật,1,CFO,2,chào bán,1,chăn nuôi heo,1,chậm nộp thuế,1,chấn động,1,chất ngọt,1,châu Á,1,châu Âu,1,chỉ báo kinh tế,1,chỉ số,1,chi tiêu,1,chia cổ tức 65%,1,chiến tranh,1,chiến tranh thương mại,3,Chính phủ Việt Nam,1,chính quốc,1,cho vay,1,chốt lời,1,chuyển động dòng tiền,1,chuyển nhượng vốn,1,chuyển sàn,1,chứng khoán,70,Chứng khoán FPT,1,chứng khoán thế giới,3,chứng quyền,6,COD,1,Covered Warrant,1,COVID-19,1,cổ phiếu,5,cổ phiếu ba chữ số,1,cổ phiếu bất động sản,2,cổ phiếu diện cảnh báo,1,cổ phiếu giảm mạnh trong tuần,1,cổ phiếu tăng mạnh trong tuần,1,cổ tức,1,cổ tức bằng cổ phiếu,2,cổ tức đợt 2/2018,1,cổ tức tiền,2,công nghệ Trung Quốc,1,công ty vàng đầu tiên,1,cơ bản,2,cơ hội,1,cơ hội học tập,1,cơ hội làm giàu,4,cơ hội sinh sống,1,cơ quan chiến lược,1,CPTPP,1,CTG,1,cục diện 2018,1,Cục Thương mại Điện tử,1,cuộc sống,1,CW,5,daiwa,1,danh mục,1,Davos,1,dệt may,2,di trí,1,Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019,1,DIG,1,Donald Trump,1,Down Jones,5,DR,1,Dragon Capital,3,DRI,1,du lịch,2,dự kiến,1,dư lượng kháng sinh,1,dựng sổ,1,đà giảm điểm,1,Đại hội đồng cổ đông,1,đào tạo chứng khoán,10,đắc nhân tâm,1,đặc san,1,Đầm Sen Nước,1,đầu tư,13,đầu tư chứng khoán hiệu quả,43,đầu tư chứng quyền,1,điện lực,1,điều chỉnh,1,điều kiện chăn nuôi,1,đình chiến,1,định cư,1,đòn bẩy tài chính,1,đội lái,1,đối nhân xử thế,1,đông nam,1,Đông Nam Á,1,đồng tiền thông minh,5,đời sống công sở,1,đơn giản,1,e-commerce,1,E1VFVN30,5,economics events,1,EIB,1,Elon Musk,1,eo hẹp,1,EPS,1,ESOP,1,ETF,9,FA,1,Fangda,1,FED,1,FOMO,1,foreign investor,3,foreign section,2,forex,2,FPTS,1,FTS,1,fundamental analysis,1,gan,1,gap,1,GDKHQ,1,Gemadept,1,Gemalink,1,giá chứng quyền,23,giá cổ phiếu,1,giá dịch vụ,1,Gía điều chỉnh,1,giá tham chiếu,1,giá vàng,1,giải thể,1,giảm,1,giám đốc tài chính,1,giảm sàn,1,giao dịch,5,giao dịch khối ngoại,1,giao dịch trong ngày,1,giàu lên,1,giấy phép,1,GIL,1,GMD,1,Golden Visa,1,google,1,HAG,1,hàng không,1,hanging man,1,hành vi,1,heo hơi 8 tháng 2018,1,hệ miễn dịch,1,hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam,1,hiệu quả,1,Highlight,1,HNX,3,họ,1,Hòa Phát,1,Hoàng Anh Gia Lai,1,hoạt động kinh doanh,1,họp quốc hội,1,HOSE,1,hộ chiếu,1,hội thảo,3,hợp nhất,2,HPG,2,huawei,4,hụi,1,Hùng Vương,1,huyết áp,1,hướng dẫn,1,HVG,1,HVH,1,investing advice,16,IPO,3,KDH,1,khó khăn,1,khóa học,1,khối lượng,1,khối ngoại,5,không thuận lợi,1,khởi nghiệp,2,khủng hoảng kinh tế,1,khuyến nghị doanh nghiệp,44,khựng lại,1,kiếm thêm thu nhập,1,kiểm tra,1,kinh nghiệm,1,kinh tế,1,kinh tế Mỹ,1,kinh tế số,1,kinh tế thế giới,1,kỹ năng,2,kỹ năng đầu tư,28,ký quỹ,2,kỹ thuật,1,lãi suất,3,lên sàn,1,lifestyle,14,linh hoạt,1,lọc chất độc,1,lọc cổ phiếu ngày,68,Long Tân,1,lợi nhuận,1,lữ đoàn,1,lướt sóng,1,m&a,1,market review,1,marketing,1,mẫu hình nến,1,MBB,3,mẹo,1,Metro,1,mệt mỏi,1,miễn nhiệm,1,mm,1,MMO 2019,1,mô hình nến,1,mở tài khoản,1,mpt,1,MSCI,2,mùa hè,1,mua ròng,2,Mường Thanh,1,MWG,2,Mỹ,1,Nam Á,1,năm 2019,2,năm mới,1,nâng hạng thị trường,2,news,10,ngành dược,1,ngày giao dịch không hưởng quyền,1,ngân hàng,1,Ngân hàng Quân Đội,2,ngân hàng thương mại,1,ngân sách,1,nghèo đi,1,Nghị định,1,nghỉ hưu tuổi 35,1,nghỉ lễ,1,nghiệp vụ T+0,1,ngoại tệ,1,ngủ trưa,1,nguy cơ,1,nguy hiểm,1,nguyên tắc mua,1,người dùng internet,1,người mới,1,người nghèo,1,nhà cái,1,nhà đầu tư,3,nhà đầu tư nước ngoài,3,Nhà nước,1,nhan-dinh-thi-truong,1,nhận chìm,1,nhận định thị trường,156,nhật bản,3,nhiệt điện,1,nhịp sinh học,1,niêm yết mới,1,Novaland,1,nợ công,1,nợ tiêu dùng,1,nợ tư nhân,1,nước ngoài,1,NVL,1,online service,1,open account,1,outlook,1,panasonic,1,PB,1,PBT,1,PE,1,Phả Lại,1,phái sinh,3,phát hành,1,phát hành thêm,1,phân tích,1,phiên giao dịch định kỳ,1,phong tỏa,1,phổ biến,1,Phố Wall,1,phù hợp,1,phục hồi,1,phường,1,Platinum Victory,1,POW,2,PPC,1,PTB,1,PV Building,1,Pyn Elite,1,QPH,1,quản lý tài chính,12,Quế Phong,1,quý 2,1,Qúy 3,1,quỹ đầu tư,4,quỹ ETF,1,quỹ hoán đổi danh mục,1,quy luật,1,quy tắc 50/30/20,1,quỹ Tundra,1,quỹ tương hỗ,1,retail,1,review,1,riêng lẻ,1,ROA,1,ROE,1,ROI,1,rủi ro 2019,1,rủi ro tỷ giá,1,S&P500,1,sách,2,sách chứng khoán,1,sách đầu tư,1,sách free,1,sách kinh tế,1,sau thuế,1,SCS,1,Sell in May,1,siêu cổ phiếu,1,Singapore,1,sinh viên,1,sống khỏe,6,sở giao dịch,1,SpaceX,1,ssi,1,start-up,2,stock,1,suy thoái,2,sự kiện,9,sự kiện kinh tết nổi bật,1,sự kiện tài chính,1,sự nghiệp,1,T+0,1,TA,1,tài chính,5,tài khoản,2,tài khoản chứng khoán,1,tại nhà,1,tạo lập thị trường,1,Tasuki,1,tăng giá trị,1,tăng trưởng,3,tâm lý,4,tâm lý học,2,Tập Cận Bình,1,Tập đoàn Hòa Phát,1,technical analysis,1,Tết Nguyên Đán,1,Thailand,1,tháng 5,1,thanh toán online,1,thanh toán thẻ,1,thao túng,1,thao túng giá,1,thẻ tín dụng,2,thép,1,thép nhập khẩu,1,thép trung quốc,1,thế giới,1,thị trường,2,thị trường chứng khoán,1,thị trường xấu,1,thiết bị di động,1,thịt gà,1,thoái vốn,2,thói quen,2,thống kê tuần,1,thời sự,2,thuật ngữ,1,thuật toán,1,thuế suất,1,thủy điện,1,THỦY SẢN,3,thực tập,1,Thượng Hải,1,thương mại,1,thương mại điện tử,1,thưởng tết,2,tiền bạc,1,tiện lợi,1,tiền tiết kiệm,1,tiếng lóng,1,tiết kiệm,3,tim mạch,1,tin,1,tin doanh nghiệp,3,tín dụng,1,tin quốc tế,109,tin trong nước,21,tin tức,58,tính phòng thủ,1,tinh quặng vàng,1,tổ chức kinh doanh chứng khoán,1,tôm,1,tôm thẻ chân trắng,1,tổng quát,1,tổng thầu,1,Trade Pro,1,trade war,3,trader,1,trái cây,1,trái phiếu,2,trái phiếu chuyển đổi,1,trái phiếu doanh nghiệp,1,trạng thái,1,travel,1,Trần Bắc Hà,1,trí nhớ,1,triệu phú,1,trỗi dậy,1,Trung Quốc,5,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,1,tuần giao dịch cuối,1,tỷ phú,1,UpCom,2,Vàng Lào Cai,1,vasep,1,vay nợ,1,Vaya Island,1,VCB,2,VEIL,1,VFMVN30,1,Vietinbank,1,vietnam,4,Viettel,1,vinaconex,1,virus Corona,1,vn30,1,VNM,1,vốn hóa lớn,1,VSD,1,Weekly Recap,1,WEF,1,workshop,1,Xây Dựng 47,1,xem video,1,xếp hạng,1,xi măng,1,xu hướng,1,xuất khẩu,1,ý tưởng,2,youtube,1,
ltr
item
TRADING HIỆU QUẢ: Kiến thức nền tảng về Cổ tức và Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao Dịch Không Hưởng Quyền) cho nhà đầu tư
Kiến thức nền tảng về Cổ tức và Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao Dịch Không Hưởng Quyền) cho nhà đầu tư
Cổ tức luôn là mối quan tâm của nhà đầu tư và rất NHIỀU nhà đầu tư băn khoăn cách tính giá tham chiếu của cổ phiếu vào ngày GDKHQ
https://3.bp.blogspot.com/-RDq7guDSkbA/XM67_4FhF8I/AAAAAAAACn4/VXBeSiMMYNM0tvTN5xmM-n2qSw_L_YdbACLcBGAs/s640/co-tuc-5.png
https://3.bp.blogspot.com/-RDq7guDSkbA/XM67_4FhF8I/AAAAAAAACn4/VXBeSiMMYNM0tvTN5xmM-n2qSw_L_YdbACLcBGAs/s72-c/co-tuc-5.png
TRADING HIỆU QUẢ
https://www.tradinghieuqua.com/2018/07/co-tuc-va-gia-dieu-chinh-ngay-gdkhq.html
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/2018/07/co-tuc-va-gia-dieu-chinh-ngay-gdkhq.html
true
277683845824761603
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy