Kiến thức về Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) cho nhà đầu tư

Kiến thức về Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) cho nhà đầu tư

Kiến thức về Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) cho nhà đầu tư

Thế nào là ngày GDKHQ

Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự ĐHCĐ,... Ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán là ngày đăng ký cuối cùng sẽ khác với ngày GDKHQ, là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông.

Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Theo quy định từ 1/1/2016, với các giao dịch bình thường, thời hạn thanh toán là T+2, nghĩa là thời hạn thanh toán là 2 ngày, ở đây được hiểu là 2 ngày làm việc (không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Cụ thể là thời gian từ ngày giao dịch (mua/bán) đến ngày nhận được chứng khoán/tiền là 2 ngày (ngày giao dịch tính là ngày T+0). Do đó, nhà đầu tư mua cổ phiếu 1 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) sẽ không có tên trong sổ chốt danh sách cổ đông. Vì giao dịch chưa được thưc hiện chính thức, do vậy sẽ không được hưởng quyền.

Vì thế nếu ai mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền hoặc sau ngày GDKHQ thì sẽ không có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền. Chỉ cần cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt quyền, cổ đông đó đương nhiên được hưởng quyền lợi, không kể cổ đông đó đã giữ cổ phiếu từ rất lâu hay mới chỉ được ghi tên vào trước ngày chốt quyền. 
Ngày thanh toán là ngày cổ tức (bằng tiền mặt hoặc  cổ phiếu) sẽ về tài khoản của nhà đầu tư. 

Ví dụ minh họa: Ngày 27/04/2018, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN (mã là PVS) công bố tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 20%/mệnh giá (tương đương với tiền cổ tức là 2.000 đồng/CP), đồng thời chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ: 100:10 (tương đương 10%) và phát hành thêm theo tỷ lệ: 100:20 giá 10.000 đồng để tăng vốn điều lệ. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 30/05/2018 (thứ Tư) và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/05/2018 (thứ Năm). 
Vào hai ngày 29-30/05/2018, những cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu PVS sẽ được hưởng các quyền như trên.

Vì áp dụng thời gian thanh toán theo quy định T+2 (không tính thứ Bảy, Chủ Nhật), ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/05/2018 nên nhà đầu tư nào mua cổ phiếu PVS từ ngày 30/05/2018 trở đi sẽ không được hưởng các quyền trong đợt như trên.
Cách tính giá cổ phiếu vào ngày GDKHQ
Theo quy định của Ủy ban chứng khoán, giá của cổ phiếu tại ngày GDKHQ nếu hưởng cổ tức bắt buộc phải giảm xuống theo tỷ lệ có sẵn được tính theo công thức như sau:
Chú thích:
P': giá ngày GDKHQ.
P: giá hiện tại.
Pα: gía cổ phiếu phát hành thêm.
α: tỷ lệ phát hành thêm cổ phiếu.
β: tỷ lệ chia của cổ phiếu thưởng (cổ tức cổ phiếu).
C: cổ tức bằng tiền mặt.

Ví dụ: cổ phiếu ANV (công ty CP Nam Việt) có đợt chia cổ tức ngày GDKHQ là ngày 15/08/2018 với các thông tin sau:
P: 27.400 đồng.
Tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt (C): 5% (tương đương 500 đồng/CP do tính theo mệnh giá).
Tỷ lệ chia cổ tức cổ phiếu (β): 9% (tương đương 100:9, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 9 cổ phiếu mới).
Tỷ lệ phát hành thêm: 20% với giá 15.000 đồng/CP.

Chúng ta có thể tính ra giá cổ phiếu ANV bị điều chỉnh vào ngày GDKHQ 15/08/2018 là:
Như vậy, vào ngày 15/08/2018, giá tham chiếu của cổ phiếu ANV sẽ là 23.200 đồng/CP. Giá trần cổ ANV ngày hôm đó sẽ là 24.800 đồng/CP. Gía sàn cổ phiếu ANV sẽ là 21.600 đồng/CP.

Chiến lược giao dịch nắm giữ hưởng cổ tức

Nhiều nhà đầu tư chọn phương pháp đầu tư cổ phiếu hưởng cổ tức. Đây là một phương pháp đầu tư cổ điển vì hằng năm khi công ty có ghi nhận lợi nhuận cho cổ đông và trả tiền thưởng sẽ là động lực chính cho các cổ đông khi đầu tư vào doanh nghiệp. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu doanh nghiệp làm ăn ổn định, có chiến lược kinh doanh rõ ràng và đánh giá là doanh nghiệp có tiềm năng phát triển trong ngành tốt. Và thời gian đầu tư vào doanh nghiệp phải dài (ít nhất là 3 năm) thì mới có thể lấy lại số tiền vốn ban đầu.

Nếu công ty có triển vọng tốt, theo quy định trả cổ tức, thị giá của cổ phiếu sẽ giảm tương ứng với công thức như trên, chiến lược giao dịch nắm giữ hưởng cổ tức sẽ chủ yếu dành cho các công nhận viên có niềm tin vào doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp làm ăn tốt và có khả năng tăng trưởng hàng năm chắc chắn để giá cổ phiếu có thể tăng lên lại mức giá trước khi chia.
Còn nếu bạn chọn doanh nghiệp không có tiềm năng tốt, thì khi nắm giữ lâu dài mặc cho thị trường xu hướng như thế nào thì không phải là một chiến lược thích hợp. Nếu bạn không có tính kỷ luật quân sự hoặc cái đầu "lạnh" thì khó có thể ngăn chặn sư pha loãng hoặc thất thoát khi đầu tư cổ phiếu.

Chiến lược đa dạng hóa danh mục

Thay vào đó, nhiều người lựa chọn phương pháp đa dạng hóa cổ phiếu trong rổ của mình. Tức là bạn chia nhỏ rủi ro lỗ của bạn ra nhiều cổ phiếu khác nhau vì mỗi cổ phiếu sẽ có câu chuyện đằng sau khác nhau và chiến lược kinh doanh khác nhau.

Khi bạn phân ra đầu tư nhiều cổ phiếu, bạn sẽ có khả năng nắm được tình hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp đó và có thể nắm được sự phát triển của nền kinh tế. Vì mỗi doanh nghiệp sẽ chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi các ngành khác. Có thể là ngành cung cấp nguyên vật liệu hoặc ngành tiêu thụ sau cùng.

Nên khi bạn lựa chọn chiến lược này, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát và tổng thể về nền kinh tế nói chung, doanh nghiệp nói riêng.

Cách giữ được khoản lãi khi đầu tư chứng khoán

Nếu bạn đầu tư vào doanh nghiệp tốt, có tỷ lệ cổ tức cao và duy trì hằng năm. Thì thôi bạn không cần đọc phần này. Còn nếu không thì bạn sẽ cần phải tập trung rất cao đấy.

Có câu tục ngữ: "Dead and buried". Nghĩa là: khi chúng ta mất thì mọi thứ sẽ chông vùi dưới đất. Nói đơn giản, khi thị trường trong xu hướng giảm (downtrend) giống như năm 2008 thì bất kể cổ phiếu nào rồi cũng sẽ theo thị trường chung mà xuống. Khi đó thì những nhà đầu tư hưởng cổ tức sẽ có lợi và những nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục sẽ chờ đợi thị trường khi có tín hiệu tốt hơn.

Sau khi đạt đỉnh vào năm 2007, cổ phiếu FPT. Đây là một trong những cổ phiếu được đánh giá có triển vọng tốt và phát triển lâu dài. Khi giá cổ phiếu FPT đã liên tục tăng giá, đạt đỉnh và lao dốc không phanh vào tháng 3/2007 thì nhiều người vẫn không tin rằng vào tháng 2/2007, giá cổ phiếu FPT là hơn 600.000/đồng CP thì chỉ nửa năm sau đó, chỉ còn giao dịch ở mức 300.000 đồng/CP. Và cuối cùng giao dịch ở mức giá 60.000 đồng/CP (giá được ghi nhận vào tháng 3/2008) khi giá cổ phiếu FPT mất hơn 90% giá trị từ đỉnh năm 2007.


Để đầu tư ăn chắc mặc bền, chúng ta phải quan tâm đến xu hướng giá của cổ phiếu. Tất cả các cổ phiếu đều không tốt nếu giá cổ phiếu không tăng. Phản ứng nhanh hay chậm sẽ giúp cho tài khoản bớt thiệt hại. Vấn đề là chúng ta có đủ kỷ luật để sẵn sàng cắt lỗ hay không.

Việc quản trị tâm lý cũng rất quan trọng khi giao dịch chứng khoán. Việc bạn không cắt lỗ được thì cũng không phải chuyện dễ, vì đó là bản chất của con người chúng ta. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều về thời gian, tiền bạc và cả mồ hôi, hy vọng vào cổ phiếu nên khi cổ phiếu đi xuống, bạn không muốn bán. Bạn sẽ đưa ra những luận điểm như "công ty vẫn có doanh thu và lợi nhuận, chỉ là nền kinh tế đang biến động mạnh thôi, rồi sẽ quay lại như lúc đầu thôi" hoặc "mức này chắc chắn là đáy rồi, giá cổ phiếu sẽ tăng lên thôi" hoặc "tất cả đều vẫn ổn, mình vẫn đang lãi (tài khoản NAV lãi 3%) nhưng giá cổ phiếu đó đã giảm hơn 30%".

Những lời biện hộ đó đều là bình thường. Do đó là tâm lý của con người. Nhưng để thành công trong việc đầu tư, bạn cần có cái đầu "lạnh như băng" và bạn phải tuân thủ quy định mà lúc đầu bạn đặt ra. Tiến sĩ kinh tế Lê Thẩm Dương từng nói: Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công. Bạn phải hiểu rõ những thống kê và không để tâm trí bị rung động. Thị trường không quan trọng bạn là ai, bạn suy nghĩ gì hay cầu mong gì.

Nhà đầu tư lỗi lạc, Jesse Livermore, đã nói:"Khi sợ hãi bạn nên hy vọng, khi hy vọng bạn nên sợ hãi". Khi cổ phiếu của bạn đã tăng cao thì bạn nên cẩn thận và sợ vì nó sẽ đảo chiều lúc nào không hay. Khi cổ phiếu giảm sâu, bạn nên bình tĩnh và phân tích theo khách quan.
Bạn sẽ được các "chuyên gia", những người được cho là có kiến thức và kinh nghiệm, khuyến nghị bạn nên mua cổ phiếu nào đó, khăng khăng rằng nhất định cổ phiếu đó tốt nhưng không biết lý do và hiện tại giá cổ phiếu chỉ bị giảm nhẹ. Thì bạn cũng nên nhớ đó chỉ là những ý kiến cá nhân. Mà trên thị trường chứng khoán, những quan điểm cá nhân thì không có giá trị. Cái điều bạn cần để tâm nhất đó chính là xu hướng thị trường chung và xu hướng, triển vọng tiềm năng cổ phiếu bạn đang nắm giữ.

Giá cổ phiếu sẽ đi theo bất cứ giá nào mà nó thích. Vì giá cổ phiếu được phụ thuộc vào quy luật thị trường, nhưng chỉ có bạn đưa ra quyết định cho bản thân mình.

COMMENTS

BLOGGER
loading...
Tên

18/3/2019,1,1987,1,20 năm,1,200 triệu,1,2008,1,2017-2020,1,2018,2,2019,2,2020,1,5G,1,6 chiếc lọ,1,ACB,1,ACBS,1,Adblast,1,advantages,1,affiliate,1,Agribank,2,Agritour,1,Alternet,1,Analyst Meeting,1,Android,1,ASEAN,1,bá chủ,1,Bách hóa xanh,1,bán ròng,2,bảng điện,1,bảng giá điện tử,2,báo cáo ngành,2,Báo cáo tài chính,3,báo cáo thị trường,1,báo lãi,1,bất động sản,2,bb,1,BCTC,1,Beta,1,BIDV,1,biến đồng thành vàng,1,biêu,1,bikini,1,bloomberg,2,bluechip,1,bóp tiền,1,BOTV,1,Bộ Công Thương,1,Bồ Đào Nha,1,bộ lọc cổ phiếu,2,Bộ Quốc Phòng,1,bốc hơi,1,BrainPad,1,BSR,1,bùn sét,1,C47,1,cá tra,1,CAG,1,Cái Mép,1,can đảm,1,cảng nước sâu,1,CANSLIM,5,Cao Su Đắk Lắk,1,cát,1,căng thẳng,1,cắt lỗ,1,cân bằng,1,cận tết,1,cập nhật,1,CFO,2,chào bán,1,chăn nuôi heo,1,chậm nộp thuế,1,chấn động,1,chất ngọt,1,châu Á,1,châu Âu,1,chỉ báo kinh tế,1,chỉ số,1,chi tiêu,1,chia cổ tức 65%,1,chiến tranh,1,chiến tranh thương mại,3,Chính phủ Việt Nam,1,chính quốc,1,cho vay,1,chốt lời,1,chuyển động dòng tiền,1,chuyển nhượng vốn,1,chuyển sàn,1,chứng khoán,70,Chứng khoán FPT,1,chứng khoán thế giới,3,chứng quyền,6,COD,1,Covered Warrant,1,COVID-19,1,cổ phiếu,5,cổ phiếu ba chữ số,1,cổ phiếu bất động sản,2,cổ phiếu diện cảnh báo,1,cổ phiếu giảm mạnh trong tuần,1,cổ phiếu tăng mạnh trong tuần,1,cổ tức,1,cổ tức bằng cổ phiếu,2,cổ tức đợt 2/2018,1,cổ tức tiền,2,công nghệ Trung Quốc,1,công ty vàng đầu tiên,1,cơ bản,2,cơ hội,1,cơ hội học tập,1,cơ hội làm giàu,4,cơ hội sinh sống,1,cơ quan chiến lược,1,CPTPP,1,CTG,1,cục diện 2018,1,Cục Thương mại Điện tử,1,cuộc sống,1,CW,5,daiwa,1,danh mục,1,Davos,1,dệt may,2,di trí,1,Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019,1,DIG,1,Donald Trump,1,Down Jones,5,DR,1,Dragon Capital,3,DRI,1,du lịch,2,dự kiến,1,dư lượng kháng sinh,1,dựng sổ,1,đà giảm điểm,1,Đại hội đồng cổ đông,1,đào tạo chứng khoán,10,đắc nhân tâm,1,đặc san,1,Đầm Sen Nước,1,đầu tư,13,đầu tư chứng khoán hiệu quả,43,đầu tư chứng quyền,1,điện lực,1,điều chỉnh,1,điều kiện chăn nuôi,1,đình chiến,1,định cư,1,đòn bẩy tài chính,1,đội lái,1,đối nhân xử thế,1,đông nam,1,Đông Nam Á,1,đồng tiền thông minh,5,đời sống công sở,1,đơn giản,1,e-commerce,1,E1VFVN30,5,economics events,1,EIB,1,Elon Musk,1,eo hẹp,1,EPS,1,ESOP,1,ETF,9,FA,1,Fangda,1,FED,1,FOMO,1,foreign investor,3,foreign section,2,forex,2,FPTS,1,FTS,1,fundamental analysis,1,gan,1,gap,1,GDKHQ,1,Gemadept,1,Gemalink,1,giá chứng quyền,23,giá cổ phiếu,1,giá dịch vụ,1,Gía điều chỉnh,1,giá tham chiếu,1,giá vàng,1,giải thể,1,giảm,1,giám đốc tài chính,1,giảm sàn,1,giao dịch,5,giao dịch khối ngoại,1,giao dịch trong ngày,1,giàu lên,1,giấy phép,1,GIL,1,GMD,1,Golden Visa,1,google,1,HAG,1,hàng không,1,hanging man,1,hành vi,1,heo hơi 8 tháng 2018,1,hệ miễn dịch,1,hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam,1,hiệu quả,1,Highlight,1,HNX,3,họ,1,Hòa Phát,1,Hoàng Anh Gia Lai,1,hoạt động kinh doanh,1,họp quốc hội,1,HOSE,1,hộ chiếu,1,hội thảo,3,hợp nhất,2,HPG,2,huawei,4,hụi,1,Hùng Vương,1,huyết áp,1,hướng dẫn,1,HVG,1,HVH,1,investing advice,16,IPO,3,KDH,1,khó khăn,1,khóa học,1,khối lượng,1,khối ngoại,5,không thuận lợi,1,khởi nghiệp,2,khủng hoảng kinh tế,1,khuyến nghị doanh nghiệp,44,khựng lại,1,kiếm thêm thu nhập,1,kiểm tra,1,kinh nghiệm,1,kinh tế,1,kinh tế Mỹ,1,kinh tế số,1,kinh tế thế giới,1,kỹ năng,2,kỹ năng đầu tư,28,ký quỹ,2,kỹ thuật,1,lãi suất,3,lên sàn,1,lifestyle,14,linh hoạt,1,lọc chất độc,1,lọc cổ phiếu ngày,68,Long Tân,1,lợi nhuận,1,lữ đoàn,1,lướt sóng,1,m&a,1,market review,1,marketing,1,mẫu hình nến,1,MBB,3,mẹo,1,Metro,1,mệt mỏi,1,miễn nhiệm,1,mm,1,MMO 2019,1,mô hình nến,1,mở tài khoản,1,mpt,1,MSCI,2,mùa hè,1,mua ròng,2,Mường Thanh,1,MWG,2,Mỹ,1,Nam Á,1,năm 2019,2,năm mới,1,nâng hạng thị trường,2,news,10,ngành dược,1,ngày giao dịch không hưởng quyền,1,ngân hàng,1,Ngân hàng Quân Đội,2,ngân hàng thương mại,1,ngân sách,1,nghèo đi,1,Nghị định,1,nghỉ hưu tuổi 35,1,nghỉ lễ,1,nghiệp vụ T+0,1,ngoại tệ,1,ngủ trưa,1,nguy cơ,1,nguy hiểm,1,nguyên tắc mua,1,người dùng internet,1,người mới,1,người nghèo,1,nhà cái,1,nhà đầu tư,3,nhà đầu tư nước ngoài,3,Nhà nước,1,nhan-dinh-thi-truong,1,nhận chìm,1,nhận định thị trường,156,nhật bản,3,nhiệt điện,1,nhịp sinh học,1,niêm yết mới,1,Novaland,1,nợ công,1,nợ tiêu dùng,1,nợ tư nhân,1,nước ngoài,1,NVL,1,online service,1,open account,1,outlook,1,panasonic,1,PB,1,PBT,1,PE,1,Phả Lại,1,phái sinh,3,phát hành,1,phát hành thêm,1,phân tích,1,phiên giao dịch định kỳ,1,phong tỏa,1,phổ biến,1,Phố Wall,1,phù hợp,1,phục hồi,1,phường,1,Platinum Victory,1,POW,2,PPC,1,PTB,1,PV Building,1,Pyn Elite,1,QPH,1,quản lý tài chính,12,Quế Phong,1,quý 2,1,Qúy 3,1,quỹ đầu tư,4,quỹ ETF,1,quỹ hoán đổi danh mục,1,quy luật,1,quy tắc 50/30/20,1,quỹ Tundra,1,quỹ tương hỗ,1,retail,1,review,1,riêng lẻ,1,ROA,1,ROE,1,ROI,1,rủi ro 2019,1,rủi ro tỷ giá,1,S&P500,1,sách,2,sách chứng khoán,1,sách đầu tư,1,sách free,1,sách kinh tế,1,sau thuế,1,SCS,1,Sell in May,1,siêu cổ phiếu,1,Singapore,1,sinh viên,1,sống khỏe,6,sở giao dịch,1,SpaceX,1,ssi,1,start-up,2,stock,1,suy thoái,2,sự kiện,9,sự kiện kinh tết nổi bật,1,sự kiện tài chính,1,sự nghiệp,1,T+0,1,TA,1,tài chính,5,tài khoản,2,tài khoản chứng khoán,1,tại nhà,1,tạo lập thị trường,1,Tasuki,1,tăng giá trị,1,tăng trưởng,3,tâm lý,4,tâm lý học,2,Tập Cận Bình,1,Tập đoàn Hòa Phát,1,technical analysis,1,Tết Nguyên Đán,1,Thailand,1,tháng 5,1,thanh toán online,1,thanh toán thẻ,1,thao túng,1,thao túng giá,1,thẻ tín dụng,2,thép,1,thép nhập khẩu,1,thép trung quốc,1,thế giới,1,thị trường,2,thị trường chứng khoán,1,thị trường xấu,1,thiết bị di động,1,thịt gà,1,thoái vốn,2,thói quen,2,thống kê tuần,1,thời sự,2,thuật ngữ,1,thuật toán,1,thuế suất,1,thủy điện,1,THỦY SẢN,3,thực tập,1,Thượng Hải,1,thương mại,1,thương mại điện tử,1,thưởng tết,2,tiền bạc,1,tiện lợi,1,tiền tiết kiệm,1,tiếng lóng,1,tiết kiệm,3,tim mạch,1,tin,1,tin doanh nghiệp,3,tín dụng,1,tin quốc tế,109,tin trong nước,21,tin tức,58,tính phòng thủ,1,tinh quặng vàng,1,tổ chức kinh doanh chứng khoán,1,tôm,1,tôm thẻ chân trắng,1,tổng quát,1,tổng thầu,1,Trade Pro,1,trade war,3,trader,1,trái cây,1,trái phiếu,2,trái phiếu chuyển đổi,1,trái phiếu doanh nghiệp,1,trạng thái,1,travel,1,Trần Bắc Hà,1,trí nhớ,1,triệu phú,1,trỗi dậy,1,Trung Quốc,5,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,1,tuần giao dịch cuối,1,tỷ phú,1,UpCom,2,Vàng Lào Cai,1,vasep,1,vay nợ,1,Vaya Island,1,VCB,2,VEIL,1,VFMVN30,1,Vietinbank,1,vietnam,4,Viettel,1,vinaconex,1,virus Corona,1,vn30,1,VNM,1,vốn hóa lớn,1,VSD,1,Weekly Recap,1,WEF,1,workshop,1,Xây Dựng 47,1,xem video,1,xếp hạng,1,xi măng,1,xu hướng,1,xuất khẩu,1,ý tưởng,2,youtube,1,
ltr
item
TRADING HIỆU QUẢ: Kiến thức về Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) cho nhà đầu tư
Kiến thức về Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) cho nhà đầu tư
Kiến thức về Giá điều chỉnh tại ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) cho nhà đầu tư
https://1.bp.blogspot.com/-NZ5u1EcRleo/XQ-aggy1XuI/AAAAAAAAD5E/ebeUJ3T8z1I-JjUsCk8FzM7zeyAZ67NNACLcBGAs/s640/dividend1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-NZ5u1EcRleo/XQ-aggy1XuI/AAAAAAAAD5E/ebeUJ3T8z1I-JjUsCk8FzM7zeyAZ67NNACLcBGAs/s72-c/dividend1.jpg
TRADING HIỆU QUẢ
https://www.tradinghieuqua.com/2018/07/gia-dieu-chinh-tai-ngay-giao-dich-khong-huong-quyen.html
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/2018/07/gia-dieu-chinh-tai-ngay-giao-dich-khong-huong-quyen.html
true
277683845824761603
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy