Các chỉ số kinh tế - tài chính trong phân tích cơ bản một doanh nghiệp

Phân tích cơ bản là việc phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp. Chỉ số tài chính giúp người phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Phân tích cơ bản là việc phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp. Chỉ số tài chính giúp người phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp.

Phân tích cơ bản một doanh nghiệp liên quan đến việc phân tích bản báo cáo tài chính và đánh giá sức khỏe của công ty, các lợi thế kinh tế và cạnh tranh của công ty so với các đối thủ cạnh tranh và thị trường. Phân tích sức khỏe của một doanh nghiệp bắt đầu với phân tích báo cáo tài chính bao gồm các tỷ lệ. Chúng ta nên nhìn vào trả cổ tức, hoạt động lưu chuyển tiền tệ, phát hành cổ phần mới và tài trợ vốn.

NHÓM HỆ SỐ GIÁ TRỊ 

EPS (Thu nhập trên một Cổ phiếu)

- Cách tính:
EPS = (∑ thu nhập sau thuế - ∑ số cổ tức của Cổ phiếu ưu đãi)/ ∑ số Cổ phiếu đang lưu hành                           
EPS là chỉ số cho biết khả năng sinh lợi trên mỗi cổ phần là bao nhiêu. Nếu chỉ số EPS càng cao thì nó càng cho thấy khả năng sinh lời càng lớn và ngược lại.
So sánh chỉ số EPS qua các thời kỳ sẽ giúp chúng ta biết được tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp.

Chỉ số P/E 

- Cách tính:
P/E = Thị giá hiện tại của Cổ phiếu/ EPS         

P/E cho biết nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cho mỗi Cổ phiếu cao hơn mức thu nhập hiện tại bao nhiêu lần.

P/E là chỉ số cho biết giá Cổ phiếu đang ở mức được đánh giá cao hay thấp trên thị trường. Nếu chỉ số P/E càng cao thì nó cho thấy cổ phiếu được thị trường đánh giá cao và ngược lại.
So sánh chỉ số P/E giữa các công ty cùng ngành để đánh giá giá trị của cổ phiếu.

Theo quan điểm "bảo thủ" của những nhà đầu tư giá trị, nếu P/E dưới 10 thì nên mua. Nếu đang nắm giữ Cổ phiếu có mức P/E từ 10 - 12 lần thì không nên bán và có thể mua tiếp. P/E 12 - 18 có thể mua được khi thị trường đang trong giai đoạn ổn định theo hướng tốt. P/E từ 18 trở lên xem xét bán Cổ phiếu. Tuy nhiên, với Nhà đầu tư theo trường phái "tăng trưởng", P/E có thể được chấp nhận cao hơn nếu tốc độ tăng lợi nhuận cao.

Đây là chỉ số mà các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư lớn như HSBC, DC đã lợi dụng tâm lý yếu của nhà đầu tư VN khi tung ra các báo cáo xoay quanh chỉ số P/E nhằm đánh đổ thị trường.

Chỉ số P/B [Chỉ số Giá/Giá trị sổ sách (Price-to-Book ratio, P/B Ratio)]      

- Cách tính:
P/B = Giá hiện tại của Cổ phiếu/ Tổng giá trị tài sản - giá trị tài sản vô hình và nợ

Giả sử rằng công ty có giá trị tài sản ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là 10 tỷ,  tổng nợ là 7.5 tỷ, như vậy giá trị ghi sổ của công ty là 2.5 tỷ. Nếu hiện tại công ty có 10 triệu Cổ phiếu đang lưu hành, mỗi Cổ phiếu sẽ đại diện cho 250 đồng giá trị ghi sổ của công ty. Nếu mỗi Cổ phiếu này có giá thị trường là 5k, như vậy tỉ lệ P/B là 20 = 50000/250.

P/B là công cụ giúp tìm kiếm các cổ phiếu có giá thấp mà phần lớn thị trường bỏ qua. Nếu một cổ phiếu đang giao dịch với mức giá thấp hơn giá trị ghi sổ của nó (tức là có tỉ lệ P/B nhỏ hơn 1), khi đó có hai trường hợp sẽ xảy ra: hoặc là thị trường đang nghĩ rằng giá trị tài sản của công ty đã bị thổi phồng quá mức hoặc là thu nhập trên tài sản của công ty là quá thấp.

Chỉ số P/B chỉ thực sự có ích khi xem xét các doanh nghiệp có mức độ tập trung vốn cao như ngân hàng, bất động sản, tài chính bởi giá trị tài sản của các doanh nghiệp này lớn. Vì công tác kế toán phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn ngặt nghèo, giá trị ghi sổ của TS hoàn toàn không tính tới các TSVH như thương hiệu, nhãn hiệu, uy tín, bằng sáng chế và các tài sản trí tuệ khác do công ty tạo ra.

Giá trị ghi sổ không có ý nghĩa nhiều với các doanh nghiệp dịch vụ vì giá trị tài sản hữu hình của họ không phản ánh đúng.

Chỉ số nợ D/E (Debt to Equity Ratio) 

- Cách tính:
D/E = Nợ phải trả/ Nguồn vốn chủ sở hữu

DE là chỉ số cho biết tài sản của công ty được hình thành chủ yếu từ nguồn nào, nợ phải trả hay vốn chủ sở hữu. Chỉ số được dùng để phân tích tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên có một số điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ số này.

Tùy thuộc vào quan điểm về nợ phải trả có bao gồm thuế thu nhập hoãn lại phải trả hay lợi nhuận phải chuyển về cho công ty mẹ hay không mà chỉ số này mang lại những kết quả khác nhau.

NHÓM HỆ SỐ TÀI CHÍNH  

Chỉ số ROE (LN trên vốn CSH)

- Cách tính:
ROE = LN sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu

ROE phản ánh mức độ sinh lời của công ty, tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn nhà đầu tư. Một công ty tốt thì cần phải có ROE cao hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành vì điều này cũng đồng nghĩa với việc công ty kiếm được nhiều tiền hơn trên đồng vốn bỏ ra đầu tư.

Chỉ số này tăng hàng năm phản ánh tiềm năng tăng lợi nhuận và quản lý hiệu quả của công ty.
Nên tránh những Công ty có chỉ số này nhỏ hơn 10%. Những công ty đầu ngành thường trong khoảng 20% đến 30%.

Chỉ số này có xu hướng cao lên theo thời gian do việc áp dụng những công nghệ mới làm giảm chi phí và nâng cao năng suất.

Chỉ số ROA (lợi nhuận trên tổng tài sản)

- Cách tính:
ROA = LN sau thuế/ Tổng tài sản

Có hai chỉ số phản ánh tính hiệu quả của bộ máy vận hành công ty: ROA và doanh số bán hàng trên một nhân viên.

ROA cho ta biết công ty thu lợi bao nhiêu từ tổng số tài sản công ty sử dụng (gồm vốn CSH (vốn góp của tất cả cổ đông) và các khoản vay - nợ)
Nên tìm công ty có ROA cao hơn các công ty cùng ngành.

CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG KHÁC 

Chỉ số LN thuần/doanh thu

Công ty hoạt động có lãi nhiều không?
Mức lợi nhuận của công ty phụ thuộc rất nhiều vào chiến lược phát triển thị trường, khả năng tiết kiệm chi phí và sức mạnh cạnh tranh của công ty. Nhìn chung thì một công ty tốt thường làm ăn có lãi nhiều hơn các công ty cùng ngành. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ngoại lệ, một số doanh nghiệp phải hy sinh LN trong ngắn hạn để nhắm tới nguồn LN lâu dài.

Chỉ số Nợ (Tổng Nợ/ TổngVốn)

Tỷ lệ nợ trên tổng vốn giúp đánh giá được khả năng chiếm dụng vốn của công ty. Mỗi ngành nghề kinh doanh lại có mức độ nợ khác nhau, nên chúng ta cần so sánh tỷ suất nợ với các công ty cùng ngành và với bản thân công ty đang phân tích.
Nếu tỷ suất này có sự khác biệt lớn, hoặc thay đổi mạnh, đó có thể là tín hiệu rất không tốt. Nếu tỷ suất này quá cao, công ty có thể đang chìm trong lâm nguy tài chính; nếu nó quá thấp, doanh nghiệp có thể đã để lỡ cơ hội kiếm thêm tiền cho cổ đông (bằng việc chiếm dụng thêm vốn của người khác, như vay tín dụng, mua trả chậm,...)

Hệ số Beta (Mức biến động thị giá CP)  

Hệ số Beta dùng để đo lường mức độ phản ứng giá của một Cổ phiếu với các giao động của thị trường trong quá khứ. Bản thân thị trường sẽ có chỉ số beta = 1.
Những Cổ phiếu có beta lớn hơn 1 tức là có độ rủi ro cao hơn thị trường, khi toàn thị trường bị mất giá, Cổ phiếu có xu hướng mất giá nhiều hơn, tuy nhiên khi thị trường tăng giá thì những cổ phiếu này có xu hướng tăng nhanh hơn.
Trên lý thuyết, Nhà đầu tư chấp nhận cổ phiếu có beta cao hơn thường được đền bù bằng thu nhập cao hơn trong tương lai.

ROI (Hệ số thu nhập trên đầu tư)  

- Cách tính:
ROI  = (Thu nhập ròng/ Doanh số bán) x (Doanh số bán/ Tổng tài sản) = Thu nhập ròng /Tổng tài sản

Hệ số này dùng để so sánh cách thức tạo lợi nhuận của một công ty. Và cách thức công ty sử dụng tài sản để tạo doanh thu. Nếu tài sản được sử dụng có hiệu quả, thì thu nhập và ROI sẽ cao, và nếu ngược lại, thu nhập và ROI sẽ thấp.

Hệ số Lợi Nhuận

- Cách tính:
Hệ số Lợi Nhuận  = EBIT / Doanh thu

EBIT là thu nhập trước thuế và lãi hay chính là thu nhập tính được sau khi lấy doanh thu trừ trị giá hàng bán đã tính theo giá mua và các chi phí hoạt động.

Hệ số này là một thước đo đơn giản nhằm xác định đoàn bẩy hoạt động mà một công ty đạt được trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động cho biết một Đô la doanh thu có thể tạo ra bao nhiêu EBIT. Hệ số lợi nhuận hoạt động cao có nghĩa là quản lý chi phí có hiệu quả hay nghĩa là doanh thu tăng nhanh hơn chi phí hoạt động.

Các nhà quản lý cần phải tìm ra các nguyên nhân khiến hệ số lợi nhuận hoạt động cao hay thấp để từ đó họ có thể xác định xem Công ty hoạt động có hiệu quả hay không, hoặc xem giá bán sản phẩm đã tăng nhanh hơn hay chậm hơn chi phí vốn.

CÁC HỆ SỐ HOẠT ĐỘNG

Hệ số thu hồi nợ trung bình 

Hệ số thu hồi nợ trung bình  cho bạn biết công ty đó phải mất bao lâu để chuyển các khoản phải thu thành tiền mặt. Lưu ý rằng doanh số bán thu tiền ngay được loại khỏi tổng doanh thu.

- Cách tính:
Hệ số thu hồi nợ trung bình  = các khoản phải thu/ Doanh số bán chịu hàng năm /360 ngày

Cũng như các hệ số khác, kỳ thu hồi nợ trung bình phải được xem xét trong mối liên hệ với các thông tin khác

Hệ số thanh toán trung bình  

Hệ số thanh toán trung bình  Đối lập với các khoản phải thu là các khoản phải trả. Để tìm ra thời hạn thanh toán trung bình đối với các khoản phải thu, ta chia các khoản phải trả cho tiền mua hàng chịu mỗi năm.
                                                             
- Cách tính:
Thời hạn thanh toán trung bình = Các khoản phải trả/ Tiền mua hàng chịu hàng năm / 360 ngày

Tuy nhiên, tiền mua hàng chịu hàng năm không được đề cập trong một báo cáo tài chính. Để có được số liệu này, phải dự tính tỷ lệ giá trị hàng hoá được mua chịu

Hệ số hàng tồn kho

- Cách tính:
Hệ số hàng tồn kho = Giá trị hàng đã bán tính theo giá mua/ Giá trị hàng lưu kho trung bình

Tỷ lệ doanh số hàng bán trên hàng tồn kho là quan trọng đối với công ty bởi vì hàng tồn kho là loại tài sản ít lưu hoạt nhất trong các tài sản lưu động. Vì công ty phải dùng một lượng vốn để duy trì hàng tồn kho nên công ty sẽ được lợi khi bán hàng càng nhanh càng tốt lượng hàng này để giải phóng tiền mặt cho các mục đích sử dụng khác.

Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ  

- Cách tính:
Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ = EBIT/ Chi phí trả lãi hàng năm

Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ đánh giá khả năng sử dụng thu nhập hoạt động (thu nhập trước thuế và lãi - EBIT) để trả lãi của một công ty. Hệ số này cho biết một công ty có khả năng đáp ứng được nghĩa vụ trả nợ lãi của nó đến mức nào.

Hệ số thu nhập trả lãi định kỳ càng cao thì khả năng thanh toán lãi của công ty cho các chủ nợ của mình càng lớn.  Tỷ lệ trả lãi thấp cho thấy một tình trạng nguy hiểm, suy giảm trong hoạt động kinh tế có thể làm giảm EBIT xuống dưới mức nợ lãi mà công ty này được hạn chế bởi thực tế EBIT không phải là nguồn duy nhất để thanh toán lãi. Các công ty cũng có thể tạo ra nguồn tiền mặt từ khấu hao và có thể sử dụng nguồn vốn đó để trả nợ lãi. Những gì mà một công ty cần phải đạt tới là tạo ra một độ an toàn hợp lý, bảo đảm khả năng thanh toán cho các chủ nợ của mình.


Tìm hiểu thêm: Báo cáo tài chính Riêng lẻ và Hợp nhất


COMMENTS

BLOGGER
loading...
Tên

18/3/2019,1,1987,1,20 năm,1,200 triệu,1,2008,1,2017-2020,1,2018,2,2019,2,2020,1,5G,1,6 chiếc lọ,1,ACB,1,ACBS,1,Adblast,1,advantages,1,affiliate,1,Agribank,2,Agritour,1,Alternet,1,Analyst Meeting,1,Android,1,ASEAN,1,bá chủ,1,Bách hóa xanh,1,bán ròng,2,bảng điện,1,bảng giá điện tử,2,báo cáo ngành,2,Báo cáo tài chính,3,báo cáo thị trường,1,báo lãi,1,bất động sản,2,bb,1,BCTC,1,Beta,1,BIDV,1,biến đồng thành vàng,1,biêu,1,bikini,1,bloomberg,2,bluechip,1,bóp tiền,1,BOTV,1,Bộ Công Thương,1,Bồ Đào Nha,1,bộ lọc cổ phiếu,2,Bộ Quốc Phòng,1,bốc hơi,1,BrainPad,1,BSR,1,bùn sét,1,C47,1,cá tra,1,CAG,1,Cái Mép,1,can đảm,1,cảng nước sâu,1,CANSLIM,5,Cao Su Đắk Lắk,1,cát,1,căng thẳng,1,cắt lỗ,1,cân bằng,1,cận tết,1,cập nhật,1,CFO,2,chào bán,1,chăn nuôi heo,1,chậm nộp thuế,1,chấn động,1,chất ngọt,1,châu Á,1,châu Âu,1,chỉ báo kinh tế,1,chỉ số,1,chi tiêu,1,chia cổ tức 65%,1,chiến tranh,1,chiến tranh thương mại,3,Chính phủ Việt Nam,1,chính quốc,1,cho vay,1,chốt lời,1,chuyển động dòng tiền,1,chuyển nhượng vốn,1,chuyển sàn,1,chứng khoán,70,Chứng khoán FPT,1,chứng khoán thế giới,3,chứng quyền,6,COD,1,Covered Warrant,1,COVID-19,1,cổ phiếu,5,cổ phiếu ba chữ số,1,cổ phiếu bất động sản,2,cổ phiếu diện cảnh báo,1,cổ phiếu giảm mạnh trong tuần,1,cổ phiếu tăng mạnh trong tuần,1,cổ tức,1,cổ tức bằng cổ phiếu,2,cổ tức đợt 2/2018,1,cổ tức tiền,2,công nghệ Trung Quốc,1,công ty vàng đầu tiên,1,cơ bản,2,cơ hội,1,cơ hội học tập,1,cơ hội làm giàu,4,cơ hội sinh sống,1,cơ quan chiến lược,1,CPTPP,1,CTG,1,cục diện 2018,1,Cục Thương mại Điện tử,1,cuộc sống,1,CW,5,daiwa,1,danh mục,1,Davos,1,dệt may,2,di trí,1,Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019,1,DIG,1,Donald Trump,1,Down Jones,5,DR,1,Dragon Capital,3,DRI,1,du lịch,2,dự kiến,1,dư lượng kháng sinh,1,dựng sổ,1,đà giảm điểm,1,Đại hội đồng cổ đông,1,đào tạo chứng khoán,10,đắc nhân tâm,1,đặc san,1,Đầm Sen Nước,1,đầu tư,13,đầu tư chứng khoán hiệu quả,43,đầu tư chứng quyền,1,điện lực,1,điều chỉnh,1,điều kiện chăn nuôi,1,đình chiến,1,định cư,1,đòn bẩy tài chính,1,đội lái,1,đối nhân xử thế,1,đông nam,1,Đông Nam Á,1,đồng tiền thông minh,5,đời sống công sở,1,đơn giản,1,e-commerce,1,E1VFVN30,5,economics events,1,EIB,1,Elon Musk,1,eo hẹp,1,EPS,1,ESOP,1,ETF,9,FA,1,Fangda,1,FED,1,FOMO,1,foreign investor,3,foreign section,2,forex,2,FPTS,1,FTS,1,fundamental analysis,1,gan,1,gap,1,GDKHQ,1,Gemadept,1,Gemalink,1,giá chứng quyền,23,giá cổ phiếu,1,giá dịch vụ,1,Gía điều chỉnh,1,giá tham chiếu,1,giá vàng,1,giải thể,1,giảm,1,giám đốc tài chính,1,giảm sàn,1,giao dịch,5,giao dịch khối ngoại,1,giao dịch trong ngày,1,giàu lên,1,giấy phép,1,GIL,1,GMD,1,Golden Visa,1,google,1,HAG,1,hàng không,1,hanging man,1,hành vi,1,heo hơi 8 tháng 2018,1,hệ miễn dịch,1,hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam,1,hiệu quả,1,Highlight,1,HNX,3,họ,1,Hòa Phát,1,Hoàng Anh Gia Lai,1,hoạt động kinh doanh,1,họp quốc hội,1,HOSE,1,hộ chiếu,1,hội thảo,3,hợp nhất,2,HPG,2,huawei,4,hụi,1,Hùng Vương,1,huyết áp,1,hướng dẫn,1,HVG,1,HVH,1,investing advice,16,IPO,3,KDH,1,khó khăn,1,khóa học,1,khối lượng,1,khối ngoại,5,không thuận lợi,1,khởi nghiệp,2,khủng hoảng kinh tế,1,khuyến nghị doanh nghiệp,44,khựng lại,1,kiếm thêm thu nhập,1,kiểm tra,1,kinh nghiệm,1,kinh tế,1,kinh tế Mỹ,1,kinh tế số,1,kinh tế thế giới,1,kỹ năng,2,kỹ năng đầu tư,28,ký quỹ,2,kỹ thuật,1,lãi suất,3,lên sàn,1,lifestyle,14,linh hoạt,1,lọc chất độc,1,lọc cổ phiếu ngày,68,Long Tân,1,lợi nhuận,1,lữ đoàn,1,lướt sóng,1,m&a,1,market review,1,marketing,1,mẫu hình nến,1,MBB,3,mẹo,1,Metro,1,mệt mỏi,1,miễn nhiệm,1,mm,1,MMO 2019,1,mô hình nến,1,mở tài khoản,1,mpt,1,MSCI,2,mùa hè,1,mua ròng,2,Mường Thanh,1,MWG,2,Mỹ,1,Nam Á,1,năm 2019,2,năm mới,1,nâng hạng thị trường,2,news,10,ngành dược,1,ngày giao dịch không hưởng quyền,1,ngân hàng,1,Ngân hàng Quân Đội,2,ngân hàng thương mại,1,ngân sách,1,nghèo đi,1,Nghị định,1,nghỉ hưu tuổi 35,1,nghỉ lễ,1,nghiệp vụ T+0,1,ngoại tệ,1,ngủ trưa,1,nguy cơ,1,nguy hiểm,1,nguyên tắc mua,1,người dùng internet,1,người mới,1,người nghèo,1,nhà cái,1,nhà đầu tư,3,nhà đầu tư nước ngoài,3,Nhà nước,1,nhan-dinh-thi-truong,1,nhận chìm,1,nhận định thị trường,156,nhật bản,3,nhiệt điện,1,nhịp sinh học,1,niêm yết mới,1,Novaland,1,nợ công,1,nợ tiêu dùng,1,nợ tư nhân,1,nước ngoài,1,NVL,1,online service,1,open account,1,outlook,1,panasonic,1,PB,1,PBT,1,PE,1,Phả Lại,1,phái sinh,3,phát hành,1,phát hành thêm,1,phân tích,1,phiên giao dịch định kỳ,1,phong tỏa,1,phổ biến,1,Phố Wall,1,phù hợp,1,phục hồi,1,phường,1,Platinum Victory,1,POW,2,PPC,1,PTB,1,PV Building,1,Pyn Elite,1,QPH,1,quản lý tài chính,12,Quế Phong,1,quý 2,1,Qúy 3,1,quỹ đầu tư,4,quỹ ETF,1,quỹ hoán đổi danh mục,1,quy luật,1,quy tắc 50/30/20,1,quỹ Tundra,1,quỹ tương hỗ,1,retail,1,review,1,riêng lẻ,1,ROA,1,ROE,1,ROI,1,rủi ro 2019,1,rủi ro tỷ giá,1,S&P500,1,sách,2,sách chứng khoán,1,sách đầu tư,1,sách free,1,sách kinh tế,1,sau thuế,1,SCS,1,Sell in May,1,siêu cổ phiếu,1,Singapore,1,sinh viên,1,sống khỏe,6,sở giao dịch,1,SpaceX,1,ssi,1,start-up,2,stock,1,suy thoái,2,sự kiện,9,sự kiện kinh tết nổi bật,1,sự kiện tài chính,1,sự nghiệp,1,T+0,1,TA,1,tài chính,5,tài khoản,2,tài khoản chứng khoán,1,tại nhà,1,tạo lập thị trường,1,Tasuki,1,tăng giá trị,1,tăng trưởng,3,tâm lý,4,tâm lý học,2,Tập Cận Bình,1,Tập đoàn Hòa Phát,1,technical analysis,1,Tết Nguyên Đán,1,Thailand,1,tháng 5,1,thanh toán online,1,thanh toán thẻ,1,thao túng,1,thao túng giá,1,thẻ tín dụng,2,thép,1,thép nhập khẩu,1,thép trung quốc,1,thế giới,1,thị trường,2,thị trường chứng khoán,1,thị trường xấu,1,thiết bị di động,1,thịt gà,1,thoái vốn,2,thói quen,2,thống kê tuần,1,thời sự,2,thuật ngữ,1,thuật toán,1,thuế suất,1,thủy điện,1,THỦY SẢN,3,thực tập,1,Thượng Hải,1,thương mại,1,thương mại điện tử,1,thưởng tết,2,tiền bạc,1,tiện lợi,1,tiền tiết kiệm,1,tiếng lóng,1,tiết kiệm,3,tim mạch,1,tin,1,tin doanh nghiệp,3,tín dụng,1,tin quốc tế,109,tin trong nước,21,tin tức,58,tính phòng thủ,1,tinh quặng vàng,1,tổ chức kinh doanh chứng khoán,1,tôm,1,tôm thẻ chân trắng,1,tổng quát,1,tổng thầu,1,Trade Pro,1,trade war,3,trader,1,trái cây,1,trái phiếu,2,trái phiếu chuyển đổi,1,trái phiếu doanh nghiệp,1,trạng thái,1,travel,1,Trần Bắc Hà,1,trí nhớ,1,triệu phú,1,trỗi dậy,1,Trung Quốc,5,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,1,tuần giao dịch cuối,1,tỷ phú,1,UpCom,2,Vàng Lào Cai,1,vasep,1,vay nợ,1,Vaya Island,1,VCB,2,VEIL,1,VFMVN30,1,Vietinbank,1,vietnam,4,Viettel,1,vinaconex,1,virus Corona,1,vn30,1,VNM,1,vốn hóa lớn,1,VSD,1,Weekly Recap,1,WEF,1,workshop,1,Xây Dựng 47,1,xem video,1,xếp hạng,1,xi măng,1,xu hướng,1,xuất khẩu,1,ý tưởng,2,youtube,1,
ltr
item
TRADING HIỆU QUẢ: Các chỉ số kinh tế - tài chính trong phân tích cơ bản một doanh nghiệp
Các chỉ số kinh tế - tài chính trong phân tích cơ bản một doanh nghiệp
Phân tích cơ bản là việc phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp. Chỉ số tài chính giúp người phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp.
https://1.bp.blogspot.com/-9EHdadAZvF4/XM_0br3YbMI/AAAAAAAACoY/T9H0PoJQPtQvlS-xDeROppFKNgMI4GIQQCLcBGAs/s640/HE-SO-TAI-CHINH-1.png
https://1.bp.blogspot.com/-9EHdadAZvF4/XM_0br3YbMI/AAAAAAAACoY/T9H0PoJQPtQvlS-xDeROppFKNgMI4GIQQCLcBGAs/s72-c/HE-SO-TAI-CHINH-1.png
TRADING HIỆU QUẢ
https://www.tradinghieuqua.com/2019/05/cac-chi-so-kinh-te-tai-chinh-trong-phan-tich-co-ban-mot-doanh-nghiep.html
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/2019/05/cac-chi-so-kinh-te-tai-chinh-trong-phan-tich-co-ban-mot-doanh-nghiep.html
true
277683845824761603
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy