Chứng quyền (Covered Warant - CW) dành cho người mới bắt đầu (P. 2)

Chứng quyền (Covered Warant - CW): Đòn bẫy tài chính vượt trội (Phần 2)

Chứng quyền (Covered Warant - CW): Đòn bẫy tài chính vượt trội (Phần 2)

7. Cách xác định giá trị của Chứng quyền

Gía CW = Gía trị nội tại + Giá trị thời gian

Gía trị nội tại: Tức là giá trị tự bản thân của CW có, không bị mất đi theo thời gian. Giá trị này chỉ bị ảnh hưởng khi giá chứng khoán cơ sở thay đổi, và với các chứng quyền ở trong trạng thái ITM (In-the-money) thì mới có giá trị nội tại. Tại các trạng thái OTM (Out-the-money) và ATM (At-the-money) thì chứng quyền không có giá trị nội tại mà chỉ có giá trị về thời gian.

Gía trị thời gian: tức là giá trị từ lúc CW được phát hành cho đến khi CW đáo hạn. Điều đó có nghĩa là tất cả chứng quyền đều có giá trị thời gian bất kể trạng thái ITM, ATM hay OTM. Càng gần thời điểm đáo hạn, giá trị thời gian của CW sẽ giảm đi và trở về 0 khi đáo hạn.

8. Các trạng thái của Chứng quyền

Trạng thái của chứng quyền (moneyness) sẽ cho chúng ta biết sự tương quan giữa giá thực hiện (K) và giá hiện tại (S) của chứng khoán cơ sở để xác định cơ sở chúng ta có nên thực hiện quyền hoặc nắm giữ tới ngày đáo hạn hay không.

Có 3 trạng thái chứng quyền là:

  • Out-the-money (OTM): khi giá K > S. Tại mức giá này, chúng ta chỉ bị lỗ bằng với mức giá mua chứng quyền (premium).
  • At-the-money (ATM): khi giá K = S. Tại đây, khoản lỗ là khoản mà chúng ta bỏ tiền ra mua chứng quyền, tương tự như OTM.
  • In-the-money (ITM): khi K < S. Tại mức giá S, chúng ta sẽ ghi nhận khoản lãi bằng S - K - CW (chỉ là phí premium chưa tính phí, thuế)

Ví dụ 1: thị giá cổ phiếu PNJ tại ngày đáo hạn là 93.000 đồng. Giá thực hiện là 63.000 đồng. Giá chứng quyền là 4.500 đồng. Ai nắm giữ chứng quyền PNJ đến ngày đáo hạn sẽ nhận được khoản lãi là = 93.000 - 63.000 - 4.500 (chưa phí, thuế,...) = 25.500 đồng/1 CW. 
Ví dụ 2: thị giá cổ phiếu FPT tại ngày đáo hạn là 46.100 đồng. Giá thực hiện là 45.000 đồng. Giá chứng quyền là 2.300 đồng. Ai nắm giữ chứng quyền PNJ đến ngày đáo hạn sẽ nhận được khoản lãi là = 46.100 - 45.000 - 2.300 (chưa phí, thuế,...) = -1.200 đồng, nên không thực hiện quyền và mất đi khoản phí là 2.300 đồng/CW.

9. Cách định giá chứng quyền

Giá trị của CW phụ thuộc vào 2 yếu tố chính đó là: dữ liệu cho trước (hằng số) và dữ liệu thay đổi theo từng phiên giao dịch (tham số).

+ Giá thực hiện: Phía công ty chứng khoán công bố dựa theo các phân tích tài chính và triển vọng doanh nghiệp theo mỗi công thức khác nhau.

+ Giá CKCS: Giá của CW bao gồm giá trị nội tại và giá trị thời gian. Trong đó, đối với chứng quyền mua, giá trị nội tại được xác định là hiệu số của giá tài sản cơ sở và giá thực hiện trong trường hợp hiệu số này lớn hơn 0. Do đó, giá cả tài sản cơ sở là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá trị của chứng quyền.

+ Biến động giá CKCS: Nếu chứng khoán cơ sở có mức độ biến động càng cao thì càng tạo ra nhiều lợi nhuận, do đó giá trị của CW sẽ được định giá càng cao. Quan điểm này có thể gây khó hiểu cho người mới bắt đầu tìm hiểu. Bạn có thể hiểu đơn giản là nếu một cổ phiếu có mức độ biến động lớn hơn thì kỳ vọng cổ phiếu tăng mạnh hơn và tất nhiên là khả năng giảm mạnh hơn trong cùng một khoảng thời gian là lớn hơn so với cổ phiếu có mức độ biến động thấp. Nên những cổ phiếu có thị giá cao như PNJ hoặc MWG sẽ có độ biến động cao do chênh lệch giá trần/sàn khá cao, có khi hơn cả premium chứng quyền.

+ Thời gian đáo hạn: Thể hiện giá trị thời gian của CW. Thời gian đáo hạn của CW càng dài thì giá trị của CW càng cao cũng giống như hợp đồng tương lai. Đây là đặc điểm của chứng khoán phái sinh.

+ Lãi suất: Việc lãi suất tăng/giảm cũng tác động đến việc xác định giá của CW. Khi mua CW, nhà đầu tư bỏ ra số vốn ban đầu ít hơn và trì hoãn việc thanh toán mua cổ phiếu cơ sở ở hiện tại (trong trường hợp thực hiện chứng quyền mua cổ phiếu). Với việc tiết kiệm được chi phí vốn khi đầu tư vào chứng quyền mua, giá chứng quyền mua sẽ quan hệ tỷ lệ thuận với lãi suất.

+ Tác động tích cực/tiêu cực: dựa theo các yếu tố về triển vọng của doanh nghiệp và xu hướng giao động của giá cổ phiếu trong 3-6 tháng.


Công thức Black Scholes

Mô hình Black-Scholes là một trong những mô hình quan trọng bậc nhất đánh dấu sự ra đời và phát triển của ngành Toán Tài Chính vào năm 1973. Đây có thể coi là một trong những cuộc cách mạng làm thay đổi bộ mặt của thị trường Tài chính.
Trong một số chương trình quốc tế uy tín khác ví dụ như ACCA (Association of Chartered Certified Accountants –  Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh) ở môn quản trị tài chính nâng cao (P4 Advanced Financial Management) một trong những môn cuối cùng trong cấp độ chuyên nghiệp của ACCA vẫn đề cập đến công thức này như là một công cụ hữu ích. Trong các chương trình giảng dạy về Tài chính thì đây cũng là công thức rất quan trọng.

Một công thức quen thuộc của mô hình này là: Công thức Black – Scholes được dùng để định giá quyền chọn châu Âu.

Giá của quyền chọn mua với các tham biến Black – Scholes là:

Trong đó:

- N() là hàm phân phối chuẩn N(0, 1).
- (T – t) là thời gian còn lại đến kì đáo hạn.
- S là thị giá tại ngày đáo hạn của chứng khoán cơ sở.
- K là giá thực hiện.
- r là lãi suất phi rủi ro.
- 𝜎 là độ lệch chuẩn của chứng khoán cơ sở.

Một cách đơn giản, các bạn có thể sử dụng bảng tính Black - Scholes của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) tại đường link này.

10. Khả năng sinh lợi nếu đầu tư chứng quyền

Khả năng biến động của cổ phiếu là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của CW. Một trong những khái niệm phổ biến nhà đầu tư cần quan tâm khi giao dịch CW đó là biến động hàm ý (tiếng Anh: Implied Volatility). Biến động hàm ý có thể hiểu đơn giản là được suy ngược từ công thức định giá CW. Khi có giá thị trường, biến động hàm ý được hiểu là mức biến động để khi các yếu tố khác là giá cơ sở, giá thực hiện, thời gian đáo hạn, lãi suất đã được xác định sao cho CW có giá trị bằng với mức giá thị trường hiện tại.
Trong việc định giá CW, cổ phiếu có biến động càng lớn thì giá trị của CW đó càng cao, biến động hàm ý cũng tương tự. Khi giá thị trường của CW càng lớn, biến động hàm ý sẽ càng lớn. Biến động hàm ý là một trong những công cụ hữu ích khi so sánh giá trị của CW đang được định giá đắt hay rẻ so với điều khoản khác nhau về thời gian đáo hạn hoặc giá thực hiện.
Ngoài ra, việc so sánh biến động hàm ý của một cổ phiếu với biến động thực tế của một cổ phiếu cũng giúp nhận ra CW đó đang được định giá đắt hay rẻ. Nếu CW được giao dịch đúng với giá trị, biến động hàm ý của cổ phiếu sẽ tương đương với biến động thực tế.
Ở hầu hết thị trường, khi được giao dịch lúc sơ khai, các CW đều được giao dịch ở mức đắt hơn so với thực tế. Chẳng hạn, tại thị trường chứng khoán Thái Lan, từ khi mới đi vào hoạt động cho đến nay, các CW luôn được giao dịch ở mức đắt hơn đáng kể so với giá trị thực. Cụ thể, mức biến động hàm ý trung bình đo lường từ thị trường lớn hơn gần gấp đôi (66%) so với mức biến động thực tế trung bình (34%).

Thị trường chứng quyền của Thái Lan được định giá đắt so với giá trị thực và điều này được giải thích bởi các nguyên nhân mà ở các quốc gia tương tự như Thái Lan đều xảy ra, đó là:

  • Kỳ vọng cao về biến động của chứng khoán cơ sở (Volatility). Khi phát hành CW, mức biến động cao hơn đi kèm với mức định giá cao hơn. Do đó, mức chênh lệch của biến động hàm ý và biến động thực tế được xem là bước đệm an toàn cho tổ chức phát hành khi thu được phần phí premium cao hơn.
  • Nhu cầu đầu tư CW cực cao, đặc biệt là chứng quyền mua. Ở đây là nhu cầu đầu cơ, nhà đầu sư sẵn sàng trả đắt hơn giá trị thực để nhận về một công cụ hợp pháp để đầu cơ, đánh cược vào xu hướng tăng của cổ phiếu đó.


Về chiến lược giao dịch chứng quyền, các kịch bản khi giao dịch chứng quyền. Chúng tôi xin được cập nhật vào trong một bài viết sau.

Các bạn nhớ đón xem nhé !

COMMENTS

BLOGGER
loading...
Tên

18/3/2019,1,1987,1,20 năm,1,200 triệu,1,2008,1,2017-2020,1,2018,2,2019,2,2020,1,5G,1,6 chiếc lọ,1,ACB,1,ACBS,1,Adblast,1,advantages,1,affiliate,1,Agribank,2,Agritour,1,Alternet,1,Analyst Meeting,1,Android,1,ASEAN,1,bá chủ,1,Bách hóa xanh,1,bán ròng,2,bảng điện,1,bảng giá điện tử,2,báo cáo ngành,2,Báo cáo tài chính,3,báo cáo thị trường,1,báo lãi,1,bất động sản,2,bb,1,BCTC,1,Beta,1,BIDV,1,biến đồng thành vàng,1,biêu,1,bikini,1,bloomberg,2,bluechip,1,bóp tiền,1,BOTV,1,Bộ Công Thương,1,Bồ Đào Nha,1,bộ lọc cổ phiếu,2,Bộ Quốc Phòng,1,bốc hơi,1,BrainPad,1,BSR,1,bùn sét,1,C47,1,cá tra,1,CAG,1,Cái Mép,1,can đảm,1,cảng nước sâu,1,CANSLIM,5,Cao Su Đắk Lắk,1,cát,1,căng thẳng,1,cắt lỗ,1,cân bằng,1,cận tết,1,cập nhật,1,CFO,2,chào bán,1,chăn nuôi heo,1,chậm nộp thuế,1,chấn động,1,chất ngọt,1,châu Á,1,châu Âu,1,chỉ báo kinh tế,1,chỉ số,1,chi tiêu,1,chia cổ tức 65%,1,chiến tranh,1,chiến tranh thương mại,3,Chính phủ Việt Nam,1,chính quốc,1,cho vay,1,chốt lời,1,chuyển động dòng tiền,1,chuyển nhượng vốn,1,chuyển sàn,1,chứng khoán,70,Chứng khoán FPT,1,chứng khoán thế giới,3,chứng quyền,6,COD,1,Covered Warrant,1,COVID-19,1,cổ phiếu,5,cổ phiếu ba chữ số,1,cổ phiếu bất động sản,2,cổ phiếu diện cảnh báo,1,cổ phiếu giảm mạnh trong tuần,1,cổ phiếu tăng mạnh trong tuần,1,cổ tức,1,cổ tức bằng cổ phiếu,2,cổ tức đợt 2/2018,1,cổ tức tiền,2,công nghệ Trung Quốc,1,công ty vàng đầu tiên,1,cơ bản,2,cơ hội,1,cơ hội học tập,1,cơ hội làm giàu,4,cơ hội sinh sống,1,cơ quan chiến lược,1,CPTPP,1,CTG,1,cục diện 2018,1,Cục Thương mại Điện tử,1,cuộc sống,1,CW,5,daiwa,1,danh mục,1,Davos,1,dệt may,2,di trí,1,Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2019,1,DIG,1,Donald Trump,1,Down Jones,5,DR,1,Dragon Capital,3,DRI,1,du lịch,2,dự kiến,1,dư lượng kháng sinh,1,dựng sổ,1,đà giảm điểm,1,Đại hội đồng cổ đông,1,đào tạo chứng khoán,10,đắc nhân tâm,1,đặc san,1,Đầm Sen Nước,1,đầu tư,13,đầu tư chứng khoán hiệu quả,43,đầu tư chứng quyền,1,điện lực,1,điều chỉnh,1,điều kiện chăn nuôi,1,đình chiến,1,định cư,1,đòn bẩy tài chính,1,đội lái,1,đối nhân xử thế,1,đông nam,1,Đông Nam Á,1,đồng tiền thông minh,5,đời sống công sở,1,đơn giản,1,e-commerce,1,E1VFVN30,5,economics events,1,EIB,1,Elon Musk,1,eo hẹp,1,EPS,1,ESOP,1,ETF,9,FA,1,Fangda,1,FED,1,FOMO,1,foreign investor,3,foreign section,2,forex,2,FPTS,1,FTS,1,fundamental analysis,1,gan,1,gap,1,GDKHQ,1,Gemadept,1,Gemalink,1,giá chứng quyền,23,giá cổ phiếu,1,giá dịch vụ,1,Gía điều chỉnh,1,giá tham chiếu,1,giá vàng,1,giải thể,1,giảm,1,giám đốc tài chính,1,giảm sàn,1,giao dịch,5,giao dịch khối ngoại,1,giao dịch trong ngày,1,giàu lên,1,giấy phép,1,GIL,1,GMD,1,Golden Visa,1,google,1,HAG,1,hàng không,1,hanging man,1,hành vi,1,heo hơi 8 tháng 2018,1,hệ miễn dịch,1,hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam,1,hiệu quả,1,Highlight,1,HNX,3,họ,1,Hòa Phát,1,Hoàng Anh Gia Lai,1,hoạt động kinh doanh,1,họp quốc hội,1,HOSE,1,hộ chiếu,1,hội thảo,3,hợp nhất,2,HPG,2,huawei,4,hụi,1,Hùng Vương,1,huyết áp,1,hướng dẫn,1,HVG,1,HVH,1,investing advice,16,IPO,3,KDH,1,khó khăn,1,khóa học,1,khối lượng,1,khối ngoại,5,không thuận lợi,1,khởi nghiệp,2,khủng hoảng kinh tế,1,khuyến nghị doanh nghiệp,44,khựng lại,1,kiếm thêm thu nhập,1,kiểm tra,1,kinh nghiệm,1,kinh tế,1,kinh tế Mỹ,1,kinh tế số,1,kinh tế thế giới,1,kỹ năng,2,kỹ năng đầu tư,28,ký quỹ,2,kỹ thuật,1,lãi suất,3,lên sàn,1,lifestyle,14,linh hoạt,1,lọc chất độc,1,lọc cổ phiếu ngày,68,Long Tân,1,lợi nhuận,1,lữ đoàn,1,lướt sóng,1,m&a,1,market review,1,marketing,1,mẫu hình nến,1,MBB,3,mẹo,1,Metro,1,mệt mỏi,1,miễn nhiệm,1,mm,1,MMO 2019,1,mô hình nến,1,mở tài khoản,1,mpt,1,MSCI,2,mùa hè,1,mua ròng,2,Mường Thanh,1,MWG,2,Mỹ,1,Nam Á,1,năm 2019,2,năm mới,1,nâng hạng thị trường,2,news,10,ngành dược,1,ngày giao dịch không hưởng quyền,1,ngân hàng,1,Ngân hàng Quân Đội,2,ngân hàng thương mại,1,ngân sách,1,nghèo đi,1,Nghị định,1,nghỉ hưu tuổi 35,1,nghỉ lễ,1,nghiệp vụ T+0,1,ngoại tệ,1,ngủ trưa,1,nguy cơ,1,nguy hiểm,1,nguyên tắc mua,1,người dùng internet,1,người mới,1,người nghèo,1,nhà cái,1,nhà đầu tư,3,nhà đầu tư nước ngoài,3,Nhà nước,1,nhan-dinh-thi-truong,1,nhận chìm,1,nhận định thị trường,156,nhật bản,3,nhiệt điện,1,nhịp sinh học,1,niêm yết mới,1,Novaland,1,nợ công,1,nợ tiêu dùng,1,nợ tư nhân,1,nước ngoài,1,NVL,1,online service,1,open account,1,outlook,1,panasonic,1,PB,1,PBT,1,PE,1,Phả Lại,1,phái sinh,3,phát hành,1,phát hành thêm,1,phân tích,1,phiên giao dịch định kỳ,1,phong tỏa,1,phổ biến,1,Phố Wall,1,phù hợp,1,phục hồi,1,phường,1,Platinum Victory,1,POW,2,PPC,1,PTB,1,PV Building,1,Pyn Elite,1,QPH,1,quản lý tài chính,12,Quế Phong,1,quý 2,1,Qúy 3,1,quỹ đầu tư,4,quỹ ETF,1,quỹ hoán đổi danh mục,1,quy luật,1,quy tắc 50/30/20,1,quỹ Tundra,1,quỹ tương hỗ,1,retail,1,review,1,riêng lẻ,1,ROA,1,ROE,1,ROI,1,rủi ro 2019,1,rủi ro tỷ giá,1,S&P500,1,sách,2,sách chứng khoán,1,sách đầu tư,1,sách free,1,sách kinh tế,1,sau thuế,1,SCS,1,Sell in May,1,siêu cổ phiếu,1,Singapore,1,sinh viên,1,sống khỏe,6,sở giao dịch,1,SpaceX,1,ssi,1,start-up,2,stock,1,suy thoái,2,sự kiện,9,sự kiện kinh tết nổi bật,1,sự kiện tài chính,1,sự nghiệp,1,T+0,1,TA,1,tài chính,5,tài khoản,2,tài khoản chứng khoán,1,tại nhà,1,tạo lập thị trường,1,Tasuki,1,tăng giá trị,1,tăng trưởng,3,tâm lý,4,tâm lý học,2,Tập Cận Bình,1,Tập đoàn Hòa Phát,1,technical analysis,1,Tết Nguyên Đán,1,Thailand,1,tháng 5,1,thanh toán online,1,thanh toán thẻ,1,thao túng,1,thao túng giá,1,thẻ tín dụng,2,thép,1,thép nhập khẩu,1,thép trung quốc,1,thế giới,1,thị trường,2,thị trường chứng khoán,1,thị trường xấu,1,thiết bị di động,1,thịt gà,1,thoái vốn,2,thói quen,2,thống kê tuần,1,thời sự,2,thuật ngữ,1,thuật toán,1,thuế suất,1,thủy điện,1,THỦY SẢN,3,thực tập,1,Thượng Hải,1,thương mại,1,thương mại điện tử,1,thưởng tết,2,tiền bạc,1,tiện lợi,1,tiền tiết kiệm,1,tiếng lóng,1,tiết kiệm,3,tim mạch,1,tin,1,tin doanh nghiệp,3,tín dụng,1,tin quốc tế,109,tin trong nước,21,tin tức,58,tính phòng thủ,1,tinh quặng vàng,1,tổ chức kinh doanh chứng khoán,1,tôm,1,tôm thẻ chân trắng,1,tổng quát,1,tổng thầu,1,Trade Pro,1,trade war,3,trader,1,trái cây,1,trái phiếu,2,trái phiếu chuyển đổi,1,trái phiếu doanh nghiệp,1,trạng thái,1,travel,1,Trần Bắc Hà,1,trí nhớ,1,triệu phú,1,trỗi dậy,1,Trung Quốc,5,Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,1,tuần giao dịch cuối,1,tỷ phú,1,UpCom,2,Vàng Lào Cai,1,vasep,1,vay nợ,1,Vaya Island,1,VCB,2,VEIL,1,VFMVN30,1,Vietinbank,1,vietnam,4,Viettel,1,vinaconex,1,virus Corona,1,vn30,1,VNM,1,vốn hóa lớn,1,VSD,1,Weekly Recap,1,WEF,1,workshop,1,Xây Dựng 47,1,xem video,1,xếp hạng,1,xi măng,1,xu hướng,1,xuất khẩu,1,ý tưởng,2,youtube,1,
ltr
item
TRADING HIỆU QUẢ: Chứng quyền (Covered Warant - CW) dành cho người mới bắt đầu (P. 2)
Chứng quyền (Covered Warant - CW) dành cho người mới bắt đầu (P. 2)
Chứng quyền (Covered Warant - CW): Đòn bẫy tài chính vượt trội (Phần 2)
https://3.bp.blogspot.com/-7M66VsAEqB0/XQNN1SbXzzI/AAAAAAAADlE/IP9139bNLZczyTOcZD1oRu199USmTfz-QCLcBGAs/s640/cw2.png
https://3.bp.blogspot.com/-7M66VsAEqB0/XQNN1SbXzzI/AAAAAAAADlE/IP9139bNLZczyTOcZD1oRu199USmTfz-QCLcBGAs/s72-c/cw2.png
TRADING HIỆU QUẢ
https://www.tradinghieuqua.com/2019/06/chung-quyen-covered-warant-danh-cho-nguoi-moi-phan-2.html
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/
https://www.tradinghieuqua.com/2019/06/chung-quyen-covered-warant-danh-cho-nguoi-moi-phan-2.html
true
277683845824761603
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy